Working with children av Nicola Gunn

Working with children er et koreografert essay som på en lur og humoristisk måte tar opp spørsmålet om hva performance er og kunstneres nysgjerrighet, spesielt i forhold til det å lage...

Detaljer

Working with children er et koreografert essay som på en lur og humoristisk måte tar opp spørsmålet om hva performance er og kunstneres nysgjerrighet, spesielt i forhold til det å lage forestillinger med barn for et voksent publikum.

En gruppe barn er i ferd med å lage en forestilling fremme på gulvet samtidig som et skrevet essay projiseres på bakveggen. Essayet forsøker å løser opp etiske og estetiske floker tilknyttet det å arbeide med barn, og publikum inviteres til å undre seg over hva det er vi ser etter når vi vil beskytte dem, og hva som ligger i å fremføre sårbarhet. Gjennom bevegelser og oppgaver som langsomt hoper seg opp og settes sammen, og en stille monolog som tangerer og dreier rundt det hele, med sine vagt svevende ideer om skam, bygger stykket opp en spenning mellom barnas uøvde handlinger, kunstnerens autoritet og publikums blikk. Stykket er blitt beskrevet som morsomt og rått, pønkete og skjørt.

Working with Children is a choreographed essay that considers - in a sly and humorous way - the nature of performance and the curiosity of artists who make contemporary performance with children for an adult audience.

With an essay projected onto the back wall that attempts to unravel the ethics and aesthetics of working with children and a group of children making a show live in front of them, the audience is invited to wonder what we look to protect children from and what it is to perform vulnerability. Through an accumulation of movement and tasks that are slowly built up and pieced together and a tangential silent monologue with vaguely orbiting ideas about shame, a tension is created between the children’s unrehearsed action, the authority of the artist and the audience’s gaze. The work has been described as fun and raw, punk and fragile.

Praktisk info

Enjoy-kode: 931637
Type
Scene
Passer for
Eldre, Voksne, Ungdom
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo