Personvern og brukervilkår

Sist revidert: 17.feb 2020

Våre betingelser styrer hvordan du bruker Enjoy og alle tilhørende tjenester, inklusive app- og nettsider.

Har du spørsmål til betingelsene, ta kontakt på epost privacy@enjoy.ly

1. Våre tjenester

Målet med våre tjenester er å få flest mulig mennesker ut i aktivitet, enten fysisk og/eller sosialt. Som et ledd i å oppnå dette leverer vi tjenestene våre som beskrevet nedenfor:

1.1 Gi en tilpasset brukeropplevelse

Alle mennesker er forskjellige, og våre tjenester gjenspeiler dette ved å gi en brukertilpasset opplevelse med målrettet innhold; fra aktiviteter til rangeringer til varsler.

Vi bruker dataene vi får, som hvilke aktiviteter som er mest besøkt til aktiviteter den enkelte brukeren er fysisk i nærheten av, til å gi målrettede anbefalinger – alt tilpasset den enkelte brukeren.

1.2 Bruker avansert teknologi for å sikre gode tjenester

Vi bruker det siste innen maskinlæring, kunstig intelligens og lignende blant annet for å sikre en best mulig brukeropplevelse, uten begrensninger i forhold til fysisk evne eller geografisk plassering.

1.3 Annonsering

For å kunne skape den beste løsningen på markedet samarbeider vi med andre selskaper, som vil kunne markedsføre sine produkter og tjenester gjennom Enjoy. Vi jobber hardt for at slik markedsføring skal være så relevant som mulig, primært for å gi brukeren den beste total-opplevelsen.

Gjennom tjenesten kan du aktivt be om å få oppdateringer direkte fra de aktørene du ønsker. Denne kommunikasjonen skjer da primært mellom valgt aktør og deg som bruker, men kan også brukes av Enjoy til å holde deg oppdatert på relevant informasjon om den aktuelle aktøren.

1.4 Epost

Som bruker av Enjoy vil du bli påmeldt vår standard e-post-liste for å få oppdatert og relevant informasjon fra våre tjenester, inkludert aktivitetsvarslinger med mer. Du kan velge å melde deg av den generelle e-post-listen via link som alltid vises nederst i e-postene som sendes ut. Vi vil alltid kunne sende ut viktig informasjon og varsler så lenge du har en aktiv brukerprofil hos oss.

2. Informasjonen vi samler inn

For å kunne levere våre tjenester må vi samle inn og behandle en del informasjon om den enkelte brukeren. Vi forsøker alltid å holde dette til et absolutt minimum, og nedenfor kan du lese helt konkret om hvilken type informasjon vi samler inn og behandler.

2.1 Ting du og andre gjør og oppgir

Vi lagrer i praksis all informasjon den enkelte brukeren gjør når man bruker våre tjenester, som hvilke aktiviteter man liker, besøker eller kommenterer. Dette gjør vi for å kunne gi de mest relevante anbefalingene til den enkelte brukeren.

2.2 Dine lokasjoner

Enjoy er i helt sentral grad bygget rundt aktiviteter, som alle har en fysisk plassering. Din fysiske plassering i forhold til aktuelle aktiviteter er således en helt sentral del av våre tjenester, og vi bruker derfor din fysiske plassering basert på lokasjonen på din mobiltelefon dersom du har godkjent dette.

2.3 Persondata med utvidet beskyttelse

Enjoy samler ikke inn persondata med utvidet beskyttelse, som trosretning, politisk syn eller egen helse.

2.4 Enhetsinformasjon

Vi samler inn data på tvers av enheter og kanaler, som vår mobil app og nettversjon. Så fremt ikke annet er oppgitt samles samme type informasjon ut på tvers av enheter og kanaler. Enhetsinformasjonen samles utelukkende for å kunne gi og utvikle en best mulig brukeropplevelse.

Informasjon vi samler fra disse enhetene inkluderer;

 • Enhet-egenskaper
 • informasjon om operativsystem-, maskinvare- og programvare-versjoner
 • batterinivå
 • signalstyrke
 • tilgjengelig lagringsplass
 • nettleser
 • Operasjoner
 • informasjon om operasjoner og brukeradferd på enheten, som om et vindu er i for- eller bakgrunnen
 • musebevegelser og andre klikk- og bevegelsesmønstre
 • Data fra enhetsinnstillinger
 • GPS-posisjon
 • kamera- og bildedata
 • Nettverksinformasjon
 • språk
 • tidssone
 • mobiltelefon-nummer
 • IP-adresse
 • tilkoblingshastighet

2.5 Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler brukes i alle våre produkter og tjenester, og plasseres på datamaskinen eller enheten din for å kunne gi deg som bruker en best mulig opplevelse av våre tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler til å:

 • la deg som bruker slippe å måtte logge inn hver gang
 • vise relevante aktiviteter og annet innhold
 • måle og analysere resultater rundt bruken av våre tjenester for å avdekke hva som er nyttig, samt identifisere funksjonalitet som kan forbedres
 • lagre preferanser fra deg som bruker

Du kan som bruker velge å skru av informasjonskapsler, helt eller delvis. Dette gjør du i innstillingene i din nettleser eller via din mobiltelefon.

Stort sett alle tjenester på internett bruker i dag informasjonskapsler, og kvaliteten på tjenestene blir normalt merkbart redusert eller intet-værende dersom de skrus av. Dette gjelder også for våre tjenester.

Har du konkrete spørsmål til bruk av bruk av informasjonskapsler i våre tjenester setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss på privacy@enjoy.ly så vil vi komme tilbake til deg så snart som overhodet mulig.

3. Dine forpliktelser

Vi leverer våre tjenester til deg og andre med alle våre forpliktelser som nevnt i punkt 2. For å få kunne bruke våre tjenester har du likeså noen forpliktelser overfor oss.

3.1 Dine forpliktelser til oss

Du som bruker av våre tjenester forplikter deg til følgende:

 • kun opprette èn brukerkonto, og ikke opprette falske brukerkontoer
 • oppgi nøyaktig informasjon om deg selv
 • aldri dele passordet ditt eller gi andre tilgang til din konto
 • ikke opprette ny konto vi har deaktivert kontoen din for brudd på våre retningslinjer
 • ikke skrive nedsettende eller diskriminerende personangrep på andre
 • ikke skrive nedsettende omtaler om andre, enten personer eller annet
 • ikke legge ut villedende eller falsk informasjon
 • ikke forsøke å overbelaste eller skade driften av våre tjenester
 • ikke laste ned data fra våre tjenester uten etter eksplisitt samtykke, som beskrevet i mer detalj nedenfor

3.2 Ulovlig nedlasting av strukturerte data

Det er strengt forbudt å på noe som helst måte laste ned strukturerte data fra våre tjenester uten etter eksplisitt samtykke fra minimum daglig leder samt en ekstra representant fra selskapet. Dette inkluderer – men er ikke begrenset til – crawling med roboter, spidere eller annen form for automatisk “scraping” av innhold.

Dataene vi bruker i våre tjenester er beskyttet av åndsverkloven enten fra oss eller gjennom våre mange samarbeidspartnere.

Vi forbeholder oss retten til å kunne fjerne all slik form for data, og – hvis aktuelt – treffe de nødvendige tiltak som må til, herunder inkludert rettslig oppfølging.

3.3 Bruk av vår merkevare

Du kan fritt markedsføre vår tjeneste. Du kan derimot ikke tilpasse eller på andre måter endre vår profil eller uttrykk uten etter eksplisitt samtykke. Dette inkluderer men er ikke begrenset til endring av logo, farger og annet.

3.4 Tillatelse til å bruke innholdet du oppretter og deler

Du som bruker eier innholdet du oppretter og deler hos oss, som bilder og tekst. Dette innholdet kan du fritt dele med andre, hvor du ønsker. For å kunne levere våre tjenester trenger vi derimot noen juridiske tillatelser fra deg som bruker:

 • All konkret aktivitetsinformasjon, som beskrivelse, egenskaper for aktivitet, lokasjon, bilder fra aktivitet og annet som lastes opp og blir godkjent vil gi Enjoy en ikke-eksklusiv-, royalty-fri og verdensomspennende lisens til å drifte, bruke, distribuere, modifisere, kopiere, fremføre, vise offentlig og oversette innholdet etter eget behov, også etter at eventuell brukeravtale er kansellert.

Dette betyr at for eksempel et bilde fra en aktivitet som er lastet opp og knyttet til en aktivitet vil forbli tilgjengelig gjennom våre tjenester også etter en eventuell kansellering av brukeravtalen.

 • Vi kan også bruke ditt navn og profilbilde på alle våre tjenester til å vise handlinger du har utført på Enjoy, som for eksempel vist interesse for en aktivitet eller liknende.

Vi gir aldri ut noen kompensasjon for bruk av innhold som lastes opp til våre tjenester.

3.5 Opplasting av strukturert informasjon

Opplasting av strukturert informasjon som aktivitet-detaljer fra samarbeidspartnere der det er vi som etter godkjenning henter ned strukturerte data vil ikke gi Enjoy rettighetene som beskrevet i punkt 3.3.1. Dette gjelder ikke tilleggsinformasjon som er lagt på aktuell aktivitet eller annet av brukere og Enjoy i ettertid.

3.6 Sletting av bruker

Du kan når som helst be om sletting av din bruker. Vi vil da slette hele din brukerprofil inkludert all aktivitet du har foretatt og som knytter deg som person til aktiviteten.

Informasjon som ikke kan knyttes til deg som person vil kunne bli beholdt i tjenesten, enten gjennom anonymisering eller på andre måter som sikrer ditt privatliv 100%.

Det vil ikke være mulig å gjenskape din brukerkonto dersom den slettes. Du kan velge å få din brukerkonto slettet ved å sende en epost til privacy@enjoy.ly. Vi vil da måtte be om bekreftelse på din identitet.

4. Annet

4.1 Oppdatering av betingelser

Vi forbedrer kontinuerlig våre tjenester samt utvikler hver dag nye løsninger for å gi deg en best mulig opplevelse. Det kan derfor fra tid til annen hende at vi må oppdatere disse betingelsene.

Med mindre noe annet er lovpålagt vil vi varsle deg via epost med oppdaterte betingelser minimum 30 dager før endringene trer i kraft.

Merk at du når som helst kan velge å slette din konto hos oss ved å sende en epost til privacy@enjoy.ly.

Vi forbeholder oss også alle rettigheter vi ikke ettertrykkelig har tildelt deg gjennom våre betingelser.

4.2 Ansvarsbegrensning

Vi bruker alltid rimelig skjønn og aktsomhet når vi leverer våre tjenester. Vi kan derimot ikke garantere for at våre tjenester til enhver tid fungerer feilfritt, og vi tar intet ansvar for bruken av våre tjenester såfremt vi ikke har vist grov uaktsomhet i å levere våre tjenester.

Alle anbefalinger gitt gjennom våre tjenester gis vederlagsfritt og etter beste evne, og vi kan ikke ta ansvar for bruken av disse anbefalingene.

Dette utelukker ikke vårt ansvar ved eventuell grovt mislighold av våre forpliktelser til å gjøre vårt ytterste for å levere en trygg tjeneste for alle våre brukere.

4.3 Tvister

Selv om vi prøver å ha så tydelige regler som overhodet mulig uten at det blir for uoversiktlig, kan det oppstå en tvist. Enjoy er et norsk selskap og all bruk av tjenesten er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister skal derfor behandles av en norsk domstol.