star
star
star
star
star

Vestølmarka-Østløypa-Stien-Vik i Gjerstad kommune

Østløypa finner en i området øst for Vestøl i Gjerstad. I tillegg beskrives en avstikker ned til Egddalen i Gjerstad Det er en fin rundtur i ett attraktivt kulturlandskap og løypa passerer flere...

Praktisk info

Enjoy-kode: 897128
Fra E 18 følger du Fv 418 mot Gjerstad og Øy. Etter ca 14 km, ved skiltet Vestøl 6 km, tar du av mot venstre og kjører til gamle Vestøl skule som nå er grendehus/skolemuseum. Her kan du parkere ved det gamle røde uthuset som tilhører skolen. Uthuset innholder både utedo og vedbod og er i seg selv et kulturminne.
Type
Turer
Passer for
Voksne, Barn
Varighet
4 timer
Lengde
12.3 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Østløypa finner en i området øst for Vestøl i Gjerstad. I tillegg beskrives en avstikker ned til Egddalen i Gjerstad Det er en fin rundtur i ett attraktivt kulturlandskap og løypa passerer flere kulturminner. Traseen er stort sett godt synlig i marka og er også markert med røde merker. I tørt vær kan fottøyet gjerne være joggesko, ellers anbefales fjellsko eller tilsvarende. GANGTID: Rundturen tar ca 2 timer og er 5,4 km lang. Området egner seg oså fint på ski. TUREN: Like etter du parkerte, ser du ned mot elva som kommer fra Stemtjenn. Der vil du få øye på den gamle kvenna som ble gjenoppbygget i 2002. Kvenna er åpen, så ta gjerne en kikk før turen starter. (Se under ”EKSTRA:” 1),lengere nede i teksten. Start turen ved å følge veien forbi skolen og hold til venstre i første veiskillet, deretter går du rett fram ned bakken på skogsbilveien mot Myrkjerr. Der følger du skiltet og merkingen mot Tonamyra. Etter ca 1 km kommer du til Liane som ble fraflyttet i 1857. I Liane passerer du et fint steingjerde fra den tida plassen ble ryddet og det bodde folk der. Snart krysser du bekken som kommer fra Meseltjennene. Gjør gjerne en rast på rasteplassen her og ta en tur under fjellet der elva renner ut. Da vil du få se restene etter kvenna

  • og kvennsteinene ligger der fortsatt fra den gamle kvenna som tilhørte Meselgårdene. Har du tid og forholdene ligger til rette, kan du også ta deg ett bad i Meseltjenna. Turen fortsetter, og du krysser bekken igjen mellom Meseltjennene. Du går videre på myrdraget fram til Tonamyra og kommer fram til skogsbilveien mot Mesel. Som du ser på skiltstolpen her, tar du nå til venstre mot Vestøl. Alternativ tur er også skiltet mot Gjerstad. Det er en tur som kalles Helleren som var den gamle heste- og gangveien til Vestøl opp fra branngarasjen i Egddalen før Vestølveien ble ferdig i 1896. (Se under ”EKSTRA:” 2) Vi følger skogsbilveien mot Vestøl ca 1 km inntil ny skiltstolpe merket Klemstra like før veien går ned en bakke mot hyttefeltet ved Tegårsvann. Vi tar til venstre ved skiltstolpen mot Vestøl. Vi følger stien i skogsterreng, og etter ca 300 m kommer vi til ei gammel kolmile til venstre som er merket i terrenget med rød stolpe. Vi fortsetter så videre fram til saga på Vestøl og går på bilveien 300 m fram til utgangspunktet. EKSTRA 1: 1) Den gamle kvenna som ble gjenoppbygget i 2002: Du vil her se hvordan gårdene i grenda malte kornet sitt heilt fram til ca 1950. Legg merke til det flotte steingjerdet opp fra kvenna og steinsettinga langs elva. Her ser du minner fra ei tid hvor jorda hadde stor verdi og måtte tas godt vare på. Heldigvis er ett bruk i drift i Vestøl-grenda fortsatt og beitedyra er på plass i landskapet. 2) Turen herfra og ned og opp igjen fra Gjerstad/Egddalen er ca 4 km og tar et par timer. Nederste biten fra Helleren mot Gjerstad/Egddalen er noe bratt og går på steinete sti. Ellers går denne turen i urskoglignende terreng. Velger du denne avstikkeren ned over Helleren, følger du skogsbilveien mot høyre og tar først til venstre ved Meselgårdene og så til høgre igjen i bunn av bakken og følger denne til endes hvor røde merkefliser leder deg inn på godt synlig og merket sti. Legg inn ei rast ved selve Helleren. Det var her folket fra plassene ved Vegårsvann og Vestøl skiftet til finklær når de skulle til kirke. Stien – Vik finner en i området vest for Vestøl i Gjerstad ved Vegårsvann. Vik, Stien og flere plasser i området, var boplasser inntil slutten av 1800 tallet. Turen går først til Vik og følger delvis gamle heste- og traktorveier fra skogsdrifta i området. Turen er her beskrevet som en rundtur i et attraktivt skogslandskap. Traseen er stort sett godt synlig i marka og er også markert med røde merker og skiltstolper. Like etter du parkerte, ser du ned mot elva som kommer fra Stemtjenn. Der vil du få øye på den gamle kvenna som ble gjenoppbygget i 2002. Start turen ved å følge bilveien som krysser elva og ta bilveien inn til høgre hvor du krysser et elektrisk gjerde og kommer inn på en skogsvei etter ca 300 m. Du følger denne rett mot vest i lettgått terreng. Snart er du ved en skiltstolpe kalt Tjennane hvor du tar mot Vik. Her er du i et godt bærterreng både med blåbær og tyttebær. Du følger røde merkefliser videre og kommer snart ned en bratt sti til Vik ved Vegårsvann. Nederste del av vannet ligger i Vegårshei kommune. (se mer om Vik under ”EKSTRA” 2) Her kan det passe å ta ei matpause og et bad, om det er rette årstida. Når du nå går videre, finner du den gamle hustomta litt oppe i bakken til venstre for stien som du nå følger. Etter en stund kommer du opp til Stien. Denne gamle boplassen ble fraflyttet i 1875. Her vinkler løypa mot høyre, og opp den bratte Stikleiva. Snart er du oppe på Eldstømyr. Her er gammelt kulturlandskap som er gjengrodd med skog. Nå passer det med ei rast i huken på Eldstømyr, med varme og kos i sola her. (Se mer om Eldstømyr under ”EKSTRA” 2) Følg så merket løype over myra mot sør og du er etter ca to km tilbake ved skiltstolpen ved Tjennane. Deretter følger du stien tilbake til utgangspunktet på Vestøl. Det finnes også flere måter å nå gapahuken på Eldstømyr på. (Se under ”EKSTRA” 2) EKSTRA 2: 1) Vik er en gammel boplass. Her ble det vinterstid tidligere ble kjørt ned mye tømmer.Om våren ble det fløtet i vassdraget ned til sjøen og tømmerkjøperne. Fram til 1860 var det omgangsskule her for folk som bodde i området og på Vestølgårdene. 2) Eldstømyra blei drenert og dyrka opp tidlig på 1960 tallet, men samtidig slutta mange bruk på Vestøl med husdyr, og dermed ble mye jord ledig for de som beholdt buskapen. Gapahuken på Eldstømyr kom opp i år 2000. Du kan fint overnatte her, tenne bål og lese på veggoppslag og i avisutklipp som du finner på plassen. Her er vakker og fin kveldssol. 3) Alternativt kan en velge utgangspunkt fra Kleivvann og parkere der eller ved skiltstolpen Vegvisaren et par km lenger inne på skogsbilveien. Det vil da være naturlig å følge merket sti ned til Stien, deretter til Vik og videre opp til Tjennane og huken på Eldstømyr. Etter ei rast her tar en ned Stikleiva og tilbake til utgangspunktet, en tur på ca 4 km. Den tar et par timer og noe lenger om du parkerte ved Kleivvann. 4) Vinterstid blir det kjørt opp nydelige spor mellom Vestøl og Kleivann 7,5 km. Den passerer gapahuken på Eldstømyr omtrent halvveis