star
star
star
star
star

Utsiktstur over Solbergfjellet

Turen over Solbergfjellet er noe av det flotteste man kan oppleve i Finnemarka. Man kommer raskt opp i over 500 meters høyde, og utsikten østover, vestover og sørover er fantastisk! Fra...

Praktisk info

Enjoy-kode: 641204
Utgangspunkt: Solbergelva: P-plass Lunneplassen øverst i Solbergveien. Fra Solbergsenteret i Solbergelva følges Solbergveien - Batteriveien - Bergås terrasse - Solbergveien opp (bompenger, betales med kort på Lunneplassen).
Type
Turer
Passer for
Eldre, Barn, Voksne
Varighet
3 timer
Lengde
13.7 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turen over Solbergfjellet er noe av det flotteste man kan oppleve i Finnemarka. Man kommer raskt opp i over 500 meters høyde, og utsikten østover, vestover og sørover er fantastisk!

Fra Lunneplassen P følges blåmerka sti skiltet bl a Solbergfjellet nordvestover over flaberg og i skogsterreng med jevn stigning til man etter ca 2 km kommer til et blåstikryss. Velg stien sørover, skiltet Solbergfjellet. Fine flaberg og en bekk passeres (slukk tørsten og fyll opp vannflaska!), og rett etter bekken har man et nytt stikryss. Herfra kan du evt. ta en svipp oppom Solbergvarden, 530 moh, ca 2 km ekstra, men vel verdt den tøffe oppstigningen! (Over hele landets finnes rester etter svært gamle varder/veter. De kan ha hatt tilknytning til forne tiders militære varslingssystem. Snorre lar Håkon den Gode (ca. 950 e. Kr.) få æren for å ha organisert Leidangen - sjøforsvaret - i Norge. Til leidangen hørte også signalvardene, som var direkte melding om mobiliseringsordre. Et gigantisk stokkbål ble tent, man så flammene på neste varde som igjen ble påtent, og slik meldingen om ufred landet over. Det er mulig/trolig at vardene stammer fra folkevandringstida (400 – 600 e.Kr.)). Hvis du ikke vil gå oppom Solbergvarden, fortsetter du sørover på blåmerka sti over fine flaberg og i åpent lettgått skogsterreng. I en liten dal med nytt blåstikryss kommer stien fra Svarttjern inn fra vest. Følg merkingen sørøstover til enda et blåstikryss i ei kløft. Nå er du framme ved den blåmerka stien som følger Solbergfjellet sørvest/nordøst. Gå østover opp en nokså bratt kneik – og vips er du oppe på Solbergfjellet. Fantastisk utsikt utover Drammensdalen med byen og fjorden venter deg! Etter noen minutter er du på den delen av Solbergfjellet som kalles Knabben med trigpunkt på 359 moh og furu med kasse med registreringsbok i. Dette er stedet for lang pause og nyte følelsen av å stå på Drammensdalens tak! Følg samme sti tilbake til første stikryss, og gå videre vestover. Nå er man inne i Solbergfjellet naturreservat. (Oppprettet i 1993, areal 690 daa. Kalkfuruskog er dominerende naturtype. 10 sjeldne (rødlistede) karplanter og 8 sopparter er funnet. På vernetidspunktet landets største forekomster av orkideen rød skogfrue. Også forekomst av orkideen flueblom gjør at reservatet har nasjonal verdi. Fredningens formål: å bevare meget artsrik og til dels uberørt og spesiell kalkbergs- og rasmarksvegetasjon. Reservatet inneholder også rester av fjellplanter (relikter), bl a reinrose.). Opp en nokså bratt kneik, og så i lettgått lende til terrenget åpner seg der hvor hanggliderfolket setter ut fra. Her står også to gamle reflektorer. Nå har du gått over hele Solbergfjellet, og kan evt. returnere samme vei. Går du videre, bærer det jevnt ned åsen mot Stenseth/Krokstadelva. Et stykke nede deler stien seg, blåmerka/skilta sti går til Bjørkedokk (P-plass). Har man avtalt henting, er det et greit sted. Man kan også følge umerka sti ned til bebyggelsen på Stenseth og bli hentet der, evt. ta buss fra Nordlysveien. Ønsker man å gå tilbake til Solbergelva, kan man gå ned til Batteriet (Geithol befestning, skanse, på folkemunne kalt "Batteriet", beliggende i fjellsiden bak Nedre Eiker kirke. Påbegynt 1898, ledd i forsvaret av Drammensdalen i tilfelle krig med Sverige i 1905) og følge lysløypa til Solbergveien. Gå veien opp til Lunneplassen, eller ned til bussholdeplass på Gamle Riksvei.

Dette er en nokså krevende tur dersom man gjennomfører hele runden og/eller går oppom Solbergvarden. Man bør ha god tid og rikelig med niste og drikke. En (én) bekk underveis, som kan være tørr om sommeren. Klær etter årstid.

Turlengde: Ca 5 – 10 km. alt etter hvor langt man går. Hvis også oppom Solbergvarden: 2 km ekstra. Tid: 3 -5 timer. Turen er egnet for barn hvis man bare går deler av hele traséen. Kart: Turkart Finnemarka 1:50 000 og/eller turkart Drammensmarka nord 1: 20 000. Overnattingssteder: Ingen. Nødvendig utstyr: Rikelig med niste og drikke. En (1) bekk underveis (kan være tørr). Klær etter årstid. Transport: Privat bil, buss (Brakar busselskap, linje 51 og 55). Busstopp: Solberg skole, Nedre Eiker kirke, Stenseth/Nordlysveien (55).