star
star
star
star
star

Stor runde i de sørlige hei- og myrområdene - 22 km

Dette er en skitur fra Lian, inn i de sørvestlige heiområdene i Bymarka, ned om Ringvål og tilbake opp de lange myrdragene i Leinstrandmarka. Turen går stort sett etter preparerte spor. At løypa...
Foto: Ukjent

Praktisk info

Enjoy-kode: 337132
Mange kan nå Lian til fots fra der de bor eller ta ta Gråkallbanen fra sentrum eller Byåsen. Det er parkeringsplasser på Lian for turutfart innerst ved Solemsvegen vest for Lianvatnet.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
60 timer
Lengde
21 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Dette er en skitur fra Lian, inn i de sørvestlige heiområdene i Bymarka, ned om Ringvål og tilbake opp de lange myrdragene i Leinstrandmarka. Turen går stort sett etter preparerte spor. At løypa forbi Rogntjønna ikke alltid er preparert, gir fine muligheter for sjøl å tråkke spor gjennom denne lite beferda delen av marka. Vi anbefaler en avstikker opp over Hoåsen, den høyeste toppen i denne sørlige delen av Bymarkas heiområder.

Turen: Vi tar Grønliløypa opp jordene vestover fra Lian stasjon og fram til Stykket. Vi følger myrdraget langs Kvitsandbekken etter den gamle løypetraseen her ned mot Skjellbreia og den nyere løypa på østsida av vatnet fram til Marka. Vi skal nå følge den preparerte løypa gjennom de vestlige heiområdene sør i Bymarka, om Langdalen og vest for Rogntjønna. Vi renner ned mot vest fra Marka til Markamyran. Fra vestenden av myra tar løypa ut langs skogsveien mot Torgerstuseter, tar sørover myrene til vestsida av Bjørktjønna og tar inn Langdalen mot vest. Innerst i Langdalen tar løypa i en bratt sving opp fra Langdalen og sørover Bjørndalsmyra. Løypa fortsetter sørover og passerer sørover platået på yttersida av Rogntjønna.

Men vi skal opp over Hoåsen. Vi tar opp det lange myrdraget som går opp mot sørvest fra nordenden av Bjørndalsmyra mot Setermyra. Vi tar av mot nordvest midtveis oppe i myrdraget, tar et mindre myrdrag i ganske åpent terreng på nordsida av den østligste toppen av Hoåsen og følger ei uthugd grensegate vestover til toppen (415 moh.). På toppen er skogen tett, men vi har bra utsikt vestover. Vi tar sørover ned på Tråddåmyra og velger å ta hovedrasten på denne hylla med vid utsikt mot sør og vest. Fra sørspissen av myra går det traktorspor og er stort sett åpent terreng sørøstover i retning Lusvollen. I dette området kommer vi igjen inn på løypa som vi tok av fra. Vi renner ned mot vestsida av Rogntjønna.

I disse områdene har dessverre omfattende og lite naturtilpassa hogst, skogsveibyggingog grøfting forvandlet denne tidligere "villmarks"-delen av marka til et ganske hogstpåvirket landskap i løpet av to-tre tiår. Bedre blir det ikke videre sørover Vintermyra som er kantet av skogs-veier og fullstendig oppgrøftet. Løypa følger skogsvei sørover, passerer Våttåmyra og når fram til lysløypene sør for Lauglovatnet.

Vi tar ikke løypene helt ned til Ringvål, men fortsetter løypa mot øst over Skarsleitet til Buskleinbekken, tar av løypa mot øst herfra og følger den nordover langs de flotte slake myrdragene Stor-Setermyra og Kåttåtjønnmyra til Leirsjøen. Fra Buskleinbekken tar vi løypa oppom Rønningen hvis vi har behov for en drikke- og spiserast i trivelige omgivelser på slutten av turen. Vi følger den fottråkka løypa tvers over Leirsjøen og kommer inn på preparert løype igjen nordover Frøsetmarka. Er det usikker is, ta løypa nedom Granåsen og opp forbi Frøset til Hallset-aunevegen. Vi krysser veien, passerer Klokktønna og Bangtjønna og er tilbake til Grønliløypa rett øst for Stykket. Vi tar denne løypa tilbake til Lian.

Hjemreise: Med Gråkallbanen eller med bil hjem.

Varianter: I de sørvestlige heiområdene i Bymarka, med Bjørkåsen og Hoåsen er det mange fine myrdrag og mange gode sammenhenger mellom disse. Når føret bærer godt, frister dette området til nærmere utforskning.

UT I MARKA

  • 58 turer i Trondheimsområdet Obligatorisk turbok for deg som liker å gå i Marka.