star
star
star
star
star

Solbergfjellrunden

Turen over Solbergfjellet er noe av det flotteste man kan oppleve i Finnemarka. Man kommer raskt opp i over 400 meters høyde, og utsikten østover, vestover og sørover er fantastisk! Fra P-plassen...
Foto: Willy Skaret

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 608444
Bil til P-plass der hvor lysløypa krysser Solbergveien i Solbergelva. Evt. bil til Stenseth/Nordlysveien.
Type
Turer
Passer for
Ungdom, Voksne, Barn, Eldre
Varighet
3 timer
Lengde
38.7 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turen over Solbergfjellet er noe av det flotteste man kan oppleve i Finnemarka. Man kommer raskt opp i over 400 meters høyde, og utsikten østover, vestover og sørover er fantastisk!

Fra P-plassen der hvor lysløypa krysser Solbergveien kan man gå bratt oppover flaberg og glissen skog til et skar mellom Vesle Knabben og Store Knabben, og straks er man oppe på platået Solbergfjellet. Oppstigningen er til dels svært bratt og noe krevende, med utlagt tau i partier. Går du lysløypa vestover et stykke, kan du ta av fra denne og komme opp via den kjempestore Dragomsteinen. Oppstigningen videre er til dels svært bratt og noe krevende, med utlagt tau i partier. Vel oppe åpenbarer det seg en fantastisk utsikt utover Drammensdalen med byen og fjorden! Trigpunkt ligger på 359 moh, og på ei furu henger det ei kasse med registreringsbok i. Dette er stedet for lang pause, og nyte følelsen av å stå på Drammensdalens tak! Går du videre vestover, kommer du inn i Solbergfjellet naturreservat. (Oppprettet i 1993, areal 690 daa. Kalkfuruskog er dominerende naturtype. 10 sjeldne (rødlistede) karplanter og 8 sopparter er funnet. På vernetidspunktet landets største forekomster av orkideen rød skogfrue. Også forekomst av orkideen flueblom gjør at reservatet har nasjonal verdi. Fredningens formål: å bevare meget artsrik og til dels uberørt og spesiell kalkbergs- og rasmarksvegetasjon. Reservatet inneholder også rester av fjellplanter (relikter), bl a reinrose.). Videre kommer du til stedet hvor hangglider- og paragliderfolket "flyr ut". Her står også to gamle reflektorer. Nå har du gått over hele Solbergfjellet, og kan evt. returnere samme vei. Går du videre, bærer det jevnt ned åsen mot Stenseth/Krokstadelva. Et stykke nede deler stien seg, blåmerka/skilta sti går til Bjørkedokk (P-plass). Har man avtalt henting, er det et greit sted. Man kan også følge sti ned til bebyggelsen på Stenseth og bli hentet der, evt. ta buss fra Nordlysveien. Ønsker man å gå tilbake til Solbergelva, går man ned til Batteriet (Geithol befestning, skanse, på folkemunne kalt "Batteriet", beliggende i fjellsiden bak Nedre Eiker kirke. Påbegynt 1898, ledd i forsvaret av Drammensdalen i tilfelle krig med Sverige i 1905) og følge lysløypa til Solbergveien.

Dette er en nokså krevende tur dersom man gjennomfører hele runden. Man bør ha god tid og rikelig med niste og drikke. Klær etter årstid.

Turlengde: Ca 6-8 km. alt etter hvor langt man går. Kart: Turkart Eiker Øst 1: 20 000 eller turkart Drammensmarka nord 1: 20 000. Evt. Turkart Finnemarka 1:50 000, Overnattingssteder: Ingen. Nødvendig utstyr: Rikelig med niste og drikke. Klær etter årstid.