star
star
star
star
star

Skitur fra Jonsvatnet over Stavsjøfjellet til Hommelvik

Slak heldags vinterturmed spenstig variant. Mest preparerte spor, delvis utenfor løype. Turen starter på ski fra opp fra Kuset eller Øydal ved Jonsvatnet. Den tar forbi Herjuvatnet og forbi...

Praktisk info

Enjoy-kode: 462127
Jonsvannsbussen går til Kuset.
Til Øydal går det bare skolebuss i ukedagene.
Det er 3 km å gå langs kjøreveien fra Kuset til Øydal.
Type
Turer
Passer for
Voksne, Eldre, Barn
Varighet
3 timer
Lengde
13.6 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Slak heldags vinterturmed spenstig variant. Mest preparerte spor, delvis utenfor løype.

Turen starter på ski fra opp fra Kuset eller Øydal ved Jonsvatnet. Den tar forbi Herjuvatnet og forbi Vulusjøen og avsluttes langs hele ryggen av Stavsjøfjellet fram til nedrennet mot Hommelvik.

Kuset ligger der veien inn til Herjuan tar av fra Jonsvatnets østside. Vi skal opp i åsen i retning Herjuvatnet (281 moh.) og har to muligheter: Enten langs kjøreveien ca. 2 km østover og opp fra Lisbetvollen som ligger langs veien mot Hønstad rett nord for Herjuvatnet, eller langs hovedveien langs Jonsvatnet ca 3 km videre sørover veien og opp fra jordene på Øydal gård Gården ble revet og lagt brakk i 2002.

Fra Lisbetvollen går det en skogsvei sørvestover under Middagshaugen. Vi følger denne til en brå sving hvor veien dreier øst opp mot toppen. I svingen tar vi av veien og går sørøstover langs myrdrag inn til Herjuvatnet.

Den alternative veien fra Øydal er slakere og mer åpen, og følger driftsvei/jorder oppover og østover fra der gården lå, innover til Starrmyra. I stedet for å gå utpå Herjuvatnet, kan du ta en tur over Støttingsåsen hvor det er fin utsikt over terrenget for resten av turen.

Fra Herjuvatnet (alt. Støttingsåsen) følger vi ei ofte oppgått løype sørover fra Herjuvollen, videre til Ålvasskjølen og sørover til Ålvatnet. Herfra østover og opp dalen og inn smal kløft mot sør. Vi følger Lomtjønnmyrin og krysser Husmyra til vi står ved foten av Slåttkjølen, på kjøreveien fra Vikhammervollen til Hønstad. Veien, om vinteren skiløype, passerer Vulusjøhytta med servering i helgene om vinteren. Vi skal ikke dit, men følger skiløypa, som er trasé for Jervfjellrennet, opp i underkant og øst for toppen av Slåttkjølen. Vi unner oss å gå av løypa og svinger oss opp til toppen fra sørvest. Her passer det å raste mens vi nyter utsynet mot fjorden og bygda i nord og Jervfjellet i sør.

I nordøst lokker vårt neste mål, som er Stavsjøfjellet: Vi omgår ulendet østover ved å gå nordover fra toppen og tilbake på skiløypa der den slynger seg trygt ned til Vulusjødalen og Lokmyra. Veivalget vårt går videre langs stor preparert løype østover til løypekryss ved Kringelmyra og tar videre mot nordøst opp til Kvitmåssåberget og Skarpåskjølen (285 moh.). Løypene i området her er knyttet til Jervskogen skisenter og holder “god riksveistandard”.

Er føret for skarpt for turer i bratt terreng eller tiden knapp, kan man herfra komme raskt ned og nord til Stavsjøen og Hommelvik, og videre med buss eller tog til byen.

Vi skal oppsøke Stavsjøfjellet, med dramatiske stup og ny utsikt. Fra Skarpåskjølen holder vi nordøstover til vi kommer til myra (275 moh.) rett under Merkespynten i sørvestenden av Stavsjøfjellet. Opp på fjellet kommer man lettest på sørsiden av Pynten, men vår snedige variant sniker seg inn i skogbrynet nordover, under staup og berg til vi kommer til kraftlinja og en utydelig driftsvei opp på myra nord for Pynten. Myra ligger langs kanten av vest-stupet av Stavsjøfjellet. Fra toppen ser vi ned på Stavsjøen og utover Trondheimsfjorden. Langs kanten videre mot nordøst er vi varsomme: Den vennlige furuskogen når helt ut til store mengder friluft og fritt fall.

Stavsjøfjellet ender brått i stup også i nordspissen, men her er det farbart med litt finorientering. Elgtråkket går ned ei hylle under en skrent og over en annen, rett nordvest for to små koller i nordenden av Århaneberget. Langs nordvestre kant av Århaneberget går vi rett i passasjen, tar oss bratt ned og står snart på sørsida under Moberga. Opp hit kommer en sti bratt opp søkket fra sørvest, fra Stavsjøen, sommers tid. De åpne fine bakkene ned hogstfeltet med myk snø gjør de 250 høydemetrene ned dalen nordøst mot Hommelvik til en lek. Vi kommer først ned på et platå med et gammelt drikkevannsmagasin. Herfra forsvinner bekken i et gjel. Men vi følger skogsveien i en sving ut mot nord, så bratt ned mot sør til vi kommer ned til kjøreveien som kommer fra Mostadmarka og fører ned til Hommelvik. Vi tar brattbakkene ned til sentrum og har muligheten for en hyggelig middagsrast på Rampa kafé i det gamle godshuset på jernbanestasjonen.

Hjemreise: Det går jevnlig tog og busser forbi Hommelvik mellom Steinkjer / Stjørdal og Trondheim.

Det kan tas buss fra Svebergkrysset. ( Gå ut til E6/Motorveien hvor det er busstopp)

Kart: Turkart Malvikmarka. 1 25 000.