star
star
star
star
star

Sentrum

Turen går langs deler av den gamle gården Harestad, som strekker seg fra Harestadmyra i øst til Vistemyra og Valahaug i vest. Turveien går forbi flere aktivitetsplasser som lekeskog, lekeplass,...

Praktisk info

Enjoy-kode: 671943
Sjekk kolumbus.no for aktuelle bussruter.
Du kan enten parkere ved kommunehuset i sentrum, eller ved Randaberghallen/ Randaberg Arena
Type
Turer
Passer for
Barn, Eldre, Voksne
Varighet
1 time
Lengde
3.2 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turen går langs deler av den gamle gården Harestad, som strekker seg fra Harestadmyra i øst til Vistemyra og Valahaug i vest.

Turveien går forbi flere aktivitetsplasser som lekeskog, lekeplass, skaterampe og grusbane. Den slynger seg rundt Svaletjernene (Naturparken i Harestadmyra), der det er satt ut flere hvilebenker.

Vær spesielt obs. ved krysning av vei fra Harestadmyra og over Torvmyrveien til gang-/sykkelfelt. Her er det litt dårlig oversikt mot biltrafikk i retning mot øst. Fartsgrense på stedet er 60 km/t.

Naturparken i Harestadmyra Fra gammelt av har Harestadmyra vært den største torvmyra i bygda. Det tidligere myrområdet ble for tyve år siden omdannet til en park med to utgravde nye tjern midt i området; Svaletjernene. Turstien slynger seg rundt de to tjernene, og det er plassert ut flere benker rundt tjernene. Arbeidet med å etablere og utvikle parkområdet ble igangsatt på begynnelsen av 1990-tallet.

Torget - til å spise av! Hvert år lanseres et eget blomster- og urteprogram på torget i Randaberg sentrum basert på farger og lukt. I april 2008 ble torget plantet ut for første gang. Hvert år i april/mai skjer utplantingen av grønnsaker, urter og blomster i et samarbeid mellom Randaberg kommune, Randaberg Bondelag og skolene i kommunen. Elever fra alle skolene i Randaberg hjelper hvert år til med å plante ut tusenvis av urter og blomster på torget i sentrum. Det er et vakkert syn og det er også anledning for innbyggerne å ta med seg smaksprøver fra “Den grønne landsbyen”. Torget på Randaberg skal være til å spise av!

Landsbyhuset 59ºN Landsbyhuset 59ºN ved torget i sentrum ble åpnet fredag 27. september under stor festivitas på torget i Randaberg sentrum. Her finner du blant annet bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, ungdomstilbud, Små Øyeblikk kaffebar og møtelokaler for lag og foreninger.