star
star
star
star
star

Sagvann-Fantura ved Tvedestrand

Ruta følger traktorvegen inn langs Sagvann, forbi gammel dyrka mark ved Dalen og videre krysser vi utløpet av bekken fra Gunnarsmyra og inn til helleren ved Fantura. Til Fantura er det ca. 2,6 km....

Praktisk info

Enjoy-kode: 632850
Følger man fylkesveg 411 fra Tvedestrand sentrum så er man fremme på 15 minutter. På Krokvåg ser man skilt til Nor og følger vegen inn mot gården. Du kan parkere langs vegen før du kommer fram til gården.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
4 timer
Lengde
7 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Ruta følger traktorvegen inn langs Sagvann, forbi gammel dyrka mark ved Dalen og videre krysser vi utløpet av bekken fra Gunnarsmyra og inn til helleren ved Fantura. Til Fantura er det ca. 2,6 km. Stien er merka videre fram til Østeråvannsvegen. Turen starter ved den gamle Krokevåg sag nede i vegkrysset og man fortsetter opp bakken til Sagvannsdammen. Her har man Sagvann foran seg og løypa følger traktorvegen innover langs vannet. Det gamle skytterhuset ligger på en fjellknaus på andre sida av vannet og kanskje får man også øye på skivefundamentene for 100, 200 og 300 meteren. Det var også en 600 meter som i dag markerer seg som ei steinrøys under heia i enden av vannet. Sagvann er nå drikkevannskilde for store deler av gamle Dypvåg kommune og skytterlag og skytterhus ble nedlagt for mange år siden. Dalen heter stedet der man passerer ei rød hytte på en knaus like ved traktorvegen. Mye av det som i dag er stor granskog innover flatene var i tidligere tider dyrka mark og like ved hytta kan vi se rester av veg og låvebru inn til det som en gang har vært et uthus eller løe. Dyrka mark har det også vært i Leggeskjær og Talbukjær som man passerer lenger fremme i løypa. Fremover mot Gunnarsmyra beveger man seg i et privat fredningsområde med mye eik øst for stien. Området har betegnelsen Fjellheia naturreservat og formålet er å bevare et spesielt område med variert løv- og blandingsskog med all naturlig flora og fauna. Området har en særskilt vitenskapelig betydning ved at det inneholder særlig artsrike skogtyper. Store naturverdier er knyttet både til rike voksestedsbetingelser og godt utviklet naturskogspreg med gamle, hule løvtrær og mye dødt trevirke av ulike treslag. Etter Gunnarsmyra går vi på sti fram til Fantura. Fantura er egentlig to store heller som har sklidd ned et skråfjell og nå ligger å støtter seg opp mot fjellet. Det sies at en av ferdselsvegene fra Valleområdet i Holt og ut mot kysten i Dypvåg gikk forbi Fantura. Det er ly for regnet under hellerne og mange har nok på sin ferd nørt opp nyingen her under fjellet. Opphavet til navnet er kanskje at fantene oppholdt seg her over tid. Videre følger du den merka stien fram til Østråvannsvegen under Fagerhei og følger veien nord-øst til det tar av en merket sti tilbake til Sagvannsdammen. Fra Øygardstjenna er man på traktorveg som man kan følge helt ned til dammen. KROKVÅG SAG I gamle tider måtte sagene betale skatt og derfor kjenner vi Krokvåg sag så langt tilbake som 1610. Saga fikk privilegium som ble tinglyst i 1710. I 1816 var det skjønn for nærmere å beskrive utnyttelsen av saga. Det var antagelig strid om bruken av vannet mellom de som hadde kverner i bekken og sagbruket. Slutningen i denne saken var at saga fikk lov til å skjære 15 tylvter 12 fots tømmer pr år. Vannet ble i tillegg til Sagvann hentet fra vannene innenfor som etter hvert kunne reguleres med dammene som var satt opp ved utløpene. Saga er ei rein vannsag som det har vært skåret tømmer på helt opp til de siste årene.