star
star
star
star
star

Rundtur Skjebergdalen Nord, om Østtorp

Rundtur på om lag 10 km, gjennom variert skogsterreng, fra høybonitets granskog til åpne skrinne furumoer, langs gamle drifteveier og stier. Enkelte bløte partier. På turen passerer du...

Praktisk info

Enjoy-kode: 755438
Utgangspunkt er Knatterudfjellet trelast ved RV 111 mellom Sarpsborg og Rakkestad. Noen parkeringsplasser langs veien, pass på å ikke stenge for trafikk til utsalget.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
3 timer
Lengde
9.6 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Rundtur på om lag 10 km, gjennom variert skogsterreng, fra høybonitets granskog til åpne skrinne furumoer, langs gamle drifteveier og stier. Enkelte bløte partier.

På turen passerer du utsiktspunkt med fri utsikt til Sarpsborg i syd og Vestfold i vest og gravrøys fra middelalderen. Videre til Valders, et nedlagt småbruk hvor siste bosetting var omkring 1960.

God sti nordover, før ruta går inn i skogen til et våpenlager som ble opprettet av Hjemmefronten i forbindelse med våpenslipp på Høgnipa og Fosseidene. Videre østover åskammen og nordover langs tømmervei i retning Ådal.

Ved et større hogstfelt ligger Østtorp, et nedlagt småbruk som kan bli en fremtidig turisthytte for DNT Nedre Glomma. Østtorp, opprinnelig kalt Skrellane, var et husmannsplass under Knatterød. Den mest kjente husmann på Skrellane var Ole Christoffersen, 1761–1839. Ca. 1900 ble Skrellene eget bruk. I 1921 fikk daværende eier lov til å skifte navn på gården fra Skrellene til Østtorp. Østtorp har vært i kommunal eie siden midten av 1950-tallet. De gamle husene er revet, men et nyere skogshusvære har kommet til. Det har Varteig skole brukt i ulike sammenhenger.

Videre passeres et grustak hvor bygdefolet gravde ut skjellsand fram til midten av 1950 tallet. Interessant er det jo å tenke på at denne plassen, som ligger om lag 130 moh, lå i strandsonen etter at isen trakk seg tilbake for om lag 10.000 år siden!

NB! Som noen har kommentert, dette er ikke en merket løype. Forbi våpenlageret går det heller ingen sti. Det anbefales sterkt å skrive ut kartet med god oppløsning, eller laste ned gps-sporet (se nyttige lenker).