star
star
star
star
star

Rundtur over varden på Store Valefjell

Turen tar utgangspunkt i oppstart fra parkeringsplassen ved turisthytta på Jambakkmyra. Fra parkeringsplassen på Jambakkmyra følger du løypa/traktorveien forbi turisthytta og kommer etter noen få...

Praktisk info

Enjoy-kode: 981938
Følg fylkesvei 256 til Kragerø Industriområde på Fikkjebakke. Her har Kragerø Turlag en parkeringsplass. Herfra er det bomvei som fører opp til Jambakkmyra, hvor Kragerø Turlag har en hytte. Her er det parkeringsplass.
Normalt er bommen låst. På større utfartsdager, og når Kragerø Turlag har åpent på turisthytta på Jambakkmyra, er som regel bommen åpen.
Bompengene dekker brøytekostnader på vinteren. (Kr. 30)
Type
Turer
Passer for
Voksne, Barn, Eldre
Varighet
30 minutter
Lengde
6.3 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turen tar utgangspunkt i oppstart fra parkeringsplassen ved turisthytta på Jambakkmyra. Fra parkeringsplassen på Jambakkmyra følger du løypa/traktorveien forbi turisthytta og kommer etter noen få minutter inn til Stallane. Her har Andre Ekeberg Nilsen fikset opp en av de gamle stallane. Her ved Stallane deler stien seg. Du kan ta stien til høyre og gå mot Spellemannsfjellet, eller gå over myrene inn mot speidernes hytte på Hovstølen. Men for å gå opp mot Valefjell kan du gå rett fram. Det er svak stigning og noen små motbakker innover. Om en stund kommer du til en myr hvor stien følger høyre side av myra. Langs stien her ligger en liten tømmerkoie. Her på Antonsmyr var det bosetting fra 1896 til 1900. Anton Halvorsen og kona Anne Helene Ellingsdatter bodde her med barna sine. I 1943 bygde Halvor Holt (sønn til Anton), Trygve Søndbø og Anton Aabøe en liten tømmerkoie på holdesteinene etter huset til Anton Halvorsen. Det er forresten Anton Halvorsen som har hugget inn sine initialer og årstallet 1894 i fjellryggen på det høyeste punktet langs stien over Løken. Tømmerhytta som nå står på Antonsmyr er bygget i 2003 og eies av Gunnar Aabøe. En kort stund etter at du har passert koia på Antonsmyr kommer du til en ny koie på høyre side. Den står på en traktorhenger og ble mye benyttet i forbindelse med hogst av Bjørn Refsalen og Jon Kristian Refsalen. Snart passerer du bekken som renner ut av Mørktjenn. Herfra blir det en kort bakke opp. På toppen av bakken med utsikt over Mørktjenn er det en fin rasteplass hvor det er lenge lyst på korte høst og vinterdager. Nå kommer du snart til et veiskille hvor skiløypa fra Andersmyr går ned mot Lille Vålevann. Følg stien rett fram. Etter å ha kommet gjennom et lite skar så går stia nedover og krysser myra ved Lille Vålevannstjenn. Videre er stien godt opptråkket og slynger seg opp mot varden på Store Valefjell. Der hvor stien går over partier med svafjell, er det satt opp små varder (steiner) som viser vei. Snart er du opp ved varden på toppen av Store Valefjell (329 m.o.h). Herfra er det flott utsikt. Varden markerer også eiendomsgrenser. Det er faktisk 9 eiendommer som har dette som felles grensepunkt. Husk å skrive deg inn i turboka som ligger i den røde kassa. Lokket sitter ikke fast, du må bare ta i litt for å få løftet det opp :-) Det er greit å følge stien ned fra Store Valefjell. Når du kommer ned passerer du stikrysset hvor skiløypa går ned mot Store Vålevann. Fortsett rett fram og snart kommer du ned til en bukt av Lille Vålevann. Så slynger stien seg over et høydedrag, og snart er du nede ved en ny bukt av Lille Vålevann. Herfra slynger stien seg videre langs vannkanten fram til idyllisk odde. Her er en fin badeplass og rasteplass. Går du turen en varm sommerdag kan det være godt med et bad her. Videre går stien ned mot utløpet av Lille Vålevann. Kikker du litt godt etter her ser du at du går på en gammel steinsatt vei. Snart er du nede på Bjordammyra. Bjor er det gamle navnet på bever, så her som bekken renner inn i myra har det sikkert en gang vært en beverdam. Videre går stien over et lite høydedrag før du kommer til Hovstølmyra. Her kan det være greit med godt fottøy, men det har blitt noe bedre etter at turistforeningen har lagt ned klopper i myra. Ved enden av myra bærer det nedover mot Hovstøltjennmyra. I østre ende av denne myra var det i gamle dager 2 boplasser. I dag er det hus bare på den ene. Stopper du opp og kikker i østlig retning så skimter du huset på Hovstølen. Det var Svend Hovstølen som bygde her. Svend var gift med Ingeborg som var fra den andre plassen. Svend var skomaker og kom fra Søndeled. Han var en kraftkar og bar ofte melsekken på ryggen opp fra Fikkjebakke. En gang hadde noen felt et tre over veien og Svend gikk overende i mørket. Da han kom hjem slang han sekken i golvet så hele huset rista. "Så sinna har jeg aldri sett ham" sa Ingeborg. Etter at Svend flyttet til Helle, har ingen bodd fast på Hovstølen. I dag er det speiderne i distriktet som disponerer Hovstølen. Kort etter at myra her er passert møter du stien fra Hovstølen som kommer inn fra øst. Nå følger du myrdraget videre til Stallane. Herfra er det bare å følge veien tilbake til parkeringsplassen på Jambakkmyra. Godt fottøy og kikkert gir et ekstra pluss til turen. God tur !