star
star
star
star
star

Rundtur om Liaåsen og Estenstaddammene - 13 km

Dette er en middels lang sommer-tur hvor du får med deg mye av hva Strindamarka har å by på. Fra kulturlandskapene på Tomset og Kastbrekka, via flotte utsiktspunkter på Stakkal-haugen og Liaåsen,...

Praktisk info

Enjoy-kode: 719644
Mange bor nær Lohove eller kan komme dit via gode turstiforbindelser etter grønnstrukturen som går opp gjennom bebyggelsen og gir direkte atkomst fra Berg, Moholt og Eberg. Du kommer også lett til Lohove med buss med hyppige avganger fra sentrum og det er utfarts-parkeringsplass her.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
30 minutter
Lengde
16.1 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Dette er en middels lang sommer-tur hvor du får med deg mye av hva Strindamarka har å by på. Fra kulturlandskapene på Tomset og Kastbrekka, via flotte utsiktspunkter på Stakkal-haugen og Liaåsen, til en rolig rast ved de vakre Estenstaddammene.

Turen: Turen starter fra Lohove (170 moh.) etter en godt opparbeidet sti etter lys-løypetraséen. Den går mot sør i kanten av bebyggelsen, tar opp til Fuglemyra og fram til der løypa passerer under de store kraftlinjene fra Blakli. Her tar du av fra lysløypetraseen i svingen og følger småstier langs åskanten på vestsida av Tomsetmarka fram til Tomset gård. Følg med på kartet og finn stisammenhengene. Du følger stien videre fra Tomset over åsen sørover til Tomsettrøa og innover dalen mot øst til Tomsetmyra.

Her kommer stien inn på skogsveien som kommer inn fra gårdene på Kastbrekka. Vi følger skogsveien videre østover og inn dalen mot sør til skaret (235 moh.) på sørøstsida av Kastbrekkåsen. Stien videre på østsida av kulturlandskapet Kastbrekkhagan er litt gjenvokst fram til den møter skogsveien fra Ner-Blekkan opp mot Tomsetåsen. Strekningen Tomset – Kastbrekkhagan går langs gamle gjerder og le og gir fine gløtt ut i gamle beitelandskap som ennå ikke er helt gjengrodd. Fra Kastbrekkhagan stiger det jevnt oppover langs skogsveien som går i store slynger til Bjørnåsen. Det er flott utsikt mot sør og sørvest der skogsveien passerer over Ramdalen helt på sørsida av åsen. Terrenget blir gradvis mindre preget av aktiv bruk.

Vi har nå nådd opp på "taket" av Strindamarka og terrenget flater ut i ca 300 meters høyde. Tursti og skiløype fra Styggdalen kommer flatt inn på skogsveien fra nord på Kalkbergåsen (360 moh.) som er neste "etasje". Vi følger den utplanerte skiløypa mot øst inn Ramdalen. Her kan du om våren oppleve heldekkende tepper med hvitveis. Skiløypa sørover mot Stakkalhaugen krysser skogsveien som kommer opp fra Kvammen og Lia og går opp til Liaåsen. Veien ble anlagt bl.a. for å legge kabler til antenneanlegget som ble anlagt på Liaåsen rundt 1980. Terrenget her er preget av intensivt skogbruk. Videre sørover har også friluftslivet satt sine spor over myrer og våte partier. Her går ikke noen sti som alternativ til skiløypa over myrene. Det er tid for en første rast. Ta en kort avstikker fra løypa opp til Stakkalhaugen (408 moh.). Her er det fint å sitte og det er et vidt utsyn ut over de sørlige bydeler, Nidelva og jordbruksbygdene sør for byen.

Fra utsiktspunktet får du også nærkontakt med Lia steinbrudd og pukkverk som ligger djupt nede på sørsida. Et utplanert område som var modellflyplass for noen få år siden, ligger på østsida av Stakkalhaugen. Turen videre østover opp til Liaåsen går etter skogsveier. Liaåsen (428 moh.) er den høyeeste toppen i Strindamarka. Herfra er det tilsvarende utsyn som fra Stakkalhaugen østover mot Jonsvatnet, selv om skogen også her er i ferd med å gro igjen. Fra toppen følg skogsveien nordover et par hundre meter og ta av en mer naturlig sti som går i uforstyrrede omgivelser nordover langs østkanten av åsen. Ta rett fram over det djupe søkket øst for Ramdalen og følg sti og etter hvert gammel skogsvei over åpne hogster nordover og ned i Styggdalen. I lia før Styggdalen kommer du forbi åpne idylliske glenner i skogen etter den gamle husmannsplassen Austlia.

Fra Styggdalen tar du turen mot nord bratt opp over Månen (335 moh.). Fra utsiktspunktet (348 moh.) vest for hovedstien tar du bratte stier ned mot nordvest til østsida av Estenstaddammen. Estenstaddammen og Tømmerholtdammen er ikke lenger drikkevannkilde og området er åpnet og tilrettelagt for friluftsliv. Etter en rast i strandkanten ved tuftene etter den gamle gården Estenstad går turen tilbake til Lohove om demningen av Tømmerholtdammen, ned til Kvernstugguplassen og langs lysløypa på sørsida av Bekken og om Fuglmyra.

Hjemreise: Det er greit å ta buss fra Lohove til sentrum eller følge turstiene etter grønnstrukturen om Eberg.

Varianter: Mulighetene for å variere turen er mange. Retur fra Liaåsen via Lomtjønna til Kvernstugguplassen gjør turen noen km kortere. Det går busser mot Bratsberg og Klæbu som gjør at du kan starte turen fra Bjørkmyr eller Kvammen og gå opp langs skogsveiene derfra. Turen kan avsluttes med besøk på Estenstadhytta.

UT I MARKA

  • 58 turer i Trondheimsområdet Obligatorisk turbok for deg som liker å gå i Marka.