star
star
star
star
star

Rundtur Jomfruland nord

Jomfruland er kanskje den vakreste øya på Telemarkskysten. Øya er ca 7 km lang og rundt 1 km på det bredeste. Lang og smal ligger den der som en bølgebryter mot Skagerak. Den ble dannet for ca 10...

Praktisk info

Enjoy-kode: 915881
Bilferje fra Kragerø sentrum. Se rutetider her: http://www.fjordbat.no/ .
Type
Turer
Passer for
Eldre, Voksne, Barn
Varighet
30 minutter
Lengde
6.8 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Jomfruland er kanskje den vakreste øya på Telemarkskysten. Øya er ca 7 km lang og rundt 1 km på det bredeste. Lang og smal ligger den der som en bølgebryter mot Skagerak. Den ble dannet for ca 10 000 år siden da isbreen smeltet ned og la igjen det den hadde skrapet med seg på sin vei ut mot havet. Utsiden av øya er preget av den store rullesteinsrøysa og innsiden av de åpne jordene som bøndene her ute har dyrket i hundrevis av år. Dessverre har flere av bøndene solgt melkekvotene, og landbruket er ikke slik det en gang var. For mange er landbruket i dag en bigesjeft. I takt med dalende jordbruksvirksomhet er skogen i ferd med å bre seg over deler av kulturlandskapet på innsiden av øya. Flere områder på Jomfruland er lagt ut som landskapsvernområder og skiltet som dette. Jomfruland nasjonalpark ble opprettet i 2016. 98 % av nasjonalparken er sjøområder. De tidligere landskapsvernområdene og rullesteinsbeltet på utsiden av øya inngår også i nasjonalparken.

Kragerø Fjordbåtselskap trafikkerer Tårnbrygga på Jomfruland dersom det ikke er for sterk vind. Det er også en gjestehavn her ute så alternativt kan man komme seg ut til øya med egen båt. Bilferja bruker rundt 40 min. på turen ut fra Kragerø. Når du går i land på steinmoloen bør du ta en titt på den gamle sjøbua som inneholder Tårnbrygga Kystkultursenter. Steinmoloen på Tårnbrygga ble bygget i forbindelse med at fyrtårnet på øya skulle oppføres. På vei innover moloen ligger en flott offentlig badestrand på høyre side av brygga. I bakken opp fra brygga passerer du Haga kafe på høyre side. Den røde bua bak kafeen er offentlige toaletter. Veikrysset du kommer til først er Tårnbryggeveien som krysser den eldste veien på øya. Du kan fremdeles følge den fra gård til gård. Ta veien til venstre gjennom gårdstunet på Jensen-gården. Familien som bor på gården her i dag er etterkommere etter familien som kjøpte gården i 1864. På denne gården var det første posthuset på øya. Det var også telefonsentral, og på veggen ble værmeldingen slått opp. Både sommergjester og fastboende møttes her for å hente post, og på bordet utenfor posthuset stod melkespannene som ble hentet av de som hadde bestilt melk. Etter å ha passert gårdstunet går du gjennom en grind. Normalt skal du huske på å lukke grinda etter deg, i alle fall dersom den var lukket. Det er mye dyr på øya. Husdyr av mange slag, og også en liten rådyrstamme. Derfor er det viktig å holde hunden i bånd. Du forsetter rett fram, og den gamle veien følger steingjerdet nordøstover på øya. Etter noen hundre meter kommer du til Gofjeld-gården. Rett før du kommer til gården, som ligger på venstre side, kommer du ut på nyveien på øya. Du følger denne veien rett fram og snart kommer du til grinda til Hovedgården. Denne gården skal være den eldste på øya. Noen hundre meter lenger frem passerer du Hasselgården på venstre hånd. På denne gården finnes det leiligheter til leie. Følg hovedveien videre rett fram. På høyre side er det en stor flott rullesteinsrøys på innsiden av rullesteinsgjerdet. Ved grinda lenger framme kommer du inn i landskapsvernområdet. Her er det en flott eikeskog, som dessverre, de siste årene har begynt å skrante litt. Mange folk som kjenner Jomfruland bruker å besøke dette stedet på våren og nyter synet av det fantastiske hvitveisteppet som dekker skogbunnen i denne edelløvskogen. Et stykke inn i skogen er en åpen lund, og her finnes en liten kirkegård hvor folk fra øya ligger begravet.

I et gammelt dokument fra 1760, trolig skrevet av Marcus Bärnholt, og transkribert av lokalhistorikeren Håkon Finstad, fortelles det om at det fantes en kirkegård på Jomfruland:

"Paa denne Øe er og en Kirke-Gaard, hvor Indbyggerne just icke begraver deres døde, men skal være anordnet for saadanne Legemer, som findes der omkring paa Strand-Bredden eller i Søen, samt andre fremmede, som der paa Havnen for Contraire Vind kunde være beliggende og døer hen."

For noen år siden bestemte Jomfruland Vel seg for å opprette en kirkegård på øya igjen.

Turen fortsetter videre langs veien. Når du kommer til en grind og ser noen gårdshus, er du kommet til Øytangen som er den nordligste gården på øya. Gården eies i dag av Telemark Fylkeskommune. Du velger stien til høyre for veien inn mot gården. Snart passerer du et lite hus på venstre side som er Jomfruland Fuglestasjon. Stien i dette området passerer gjennom eikeskog blandet med mye hassel. Etterhvert tynnes vegetasjonen ut og du kommer ut på de gamle jordene til Øytangen. Tårnet som rager litt over skogen her, tilhører fuglestasjonen. Stien fortsetter nå mellom jordet og vegetasjonen mot «Kråka» som er den nordligste delen av Jomfruland. Stien runder vegetasjonen her og går nå i rullesteinsbeltet på utsiden av øya sydover igjen. Øya som du ser et stykke unna heter Stråholmen. Første del av stien er lett synlig, men så blir den etter hvert mer og mer visket ut, og du må følge rullesteinsbeltet. Når du passerer forbi det gamle oretreet i kanten av rullesteinsbeltet kommer du fram til svabergene på Østre Saltstein. Herfra følger du rullesteinsbeltet til neste svabergsområde som heter Saltstein. Syd for Saltstein ligger Tårnbukta. Her skylles det ofte i land tang i rullesteinsbeltet. Fra gammelt av hentet bøndene tang i denne bukta, og gårdene på øya hadde «tangrett» her. Tangen ble benyttet som gjødsel på jordene. Du fortsetter videre i rullesteinene og etter ca 500 m. går det en sti opp til høyre i skogen. Her har det også blitt tatt opp tang før i tida, og det er derfor et grønt område i rullesteinsrøysa der stien starter. Stien skrår opp fra rullesteinsområdet og kommer ganske snart opp til Tårntjenna hvor Theodor Kittilsen tegnet «Nøkken». Mange av hans motiver er hentet her ute på Jomfruland og viser tydelig at naturen her inspirerte kunstneren. Ved den idylliske tjenna er det benker, og fint å raste. Over skogen nord for tjenna ser du toppen av fyrtårnet på øya. Fortsett rett fram til du kommer ut på hovedveien igjen. Her ved «Ormedammen» hvor kuene har sin drikkeplass, følger du veien mot høyre. Etter noen hundre meter kommer du til et bygg på høyre side av veien. Dette er øyas brannstasjon. Snart er du framme ved veikrysset ved fyrstasjonen. Ta gjerne en tur opp her. Rundt de to fyrene ligger husene hvor fyrbetjeningen bodde. I dag er fyret automatisert. Fyret tennes automatisk og de 12 kraftige linsene, som gir kraftige lysblink, roterer sakte rundt. I sommerhalvåret er det mulig å komme opp i det gamle fyret, og det er virkelig å anbefale. Fra toppen av fyret er det en fantastisk utsikt over øya og skjærgården rundt. Det er også en liten utstilling inne i fyret og i en av fyrboligene. I området rundt fyret har det i mange år vært holdt konserter. Når du etterpå rusler ned mot brygga passerer du Sykkel-Knut som leier ut sykler. Her kan du leie sykkel både for liten og for stor.