star
star
star
star
star

Rundtur Espelandsbrua - Systadfjellet H16, 1,6 km.

Ein kort og trivlig rundtur via Buvika, knytta mot Trondhjemske postvei (H12) ” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler,...
Foto: Egil Husabø

Praktisk info

Enjoy-kode: 771665
Fv. 57 sør for Tauningsvatnet. Bruk Turkart Hyllestad - Fjaler i målestokk 1 : 50 000
Type
Turer
Passer for
Eldre, Voksne, Barn
Varighet
45 minutter
Lengde
1.3 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Ein kort og trivlig rundtur via Buvika, knytta mot Trondhjemske postvei (H12)

” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) har rydda, merka og skilta gjennom dei 4 siste åra. Desse stiane er innteikna på 4 nye turkart (Askvoll, Fjaler-Hyllestad, Solund og Gulen) som kan kjøpast på kommunehusa, i bokhandlar og i nærbutikkar i regionen. Inntektene vert sette av til vedlikehald av stiar og trykking av kart. Alle desse stiane vert no fortløpande lagde ut på UT.no. Innan 1. desember vil denne teksten verte erstatta av ei utfyllande skildring av stien som du no har klikka deg inn på. Velkommen til Kystvandring i HAFS-regionen”