star
star
star
star
star

Rundt Myra-Granestua-Hersel ved Arendal på sykkel

Dette er forslag til rundtur på sykkel i Granestuområdet fra Myra til Hersel. Fra parkeringsplassen sykler du tilbake mot Harebakken et par hundre meter og tar til venstre mot Vika. Du...

Praktisk info

Enjoy-kode: 744072
Kjør til Harebakken i Arendal og fortsett ca en km til Myra hvor du parkerer ved Myra skole.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
4 timer
Lengde
19.7 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Dette er forslag til rundtur på sykkel i Granestuområdet fra Myra til Hersel. Fra parkeringsplassen sykler du tilbake mot Harebakken et par hundre meter og tar til venstre mot Vika. Du passerer Uglebo skytebane og sti opp til Ugleboknuten, som er en fin utsiktstopp. Etter Bjelkevik og Vika kommer man ut på hovedveien ved Lona. Her kan du se kanalen mellom Longumvannet og Lillelongum. Løypa fortsetter videre forbi Skjævestadgårdene til Granestua. Ca 300 meter inn bomvegen fra den store parkeringsplassen, på venstre side av veien, ligger Kalstadkjenna og Granestua. Her er barne- og rullestolvennlig sti rundt vannet, samt bord og stoler. Fra Granestua går løypa nordvestover langs ”Gloserheiveien”. Her er det relativt flatt helt til kleivene ned mot Lyngrott. Denne veien er stengt for biltrafikk og derfor svært trygg å sykle. Langs ruta passerer du Jovann og Seljestøl og like etter at første del av Seljesølvannet er passert, går en vei ned til venstre, i den skarpe svingen på toppen av bakken. Her er det ca 200 ned til Gloserheigruva, hvor det ble tatt ut store mengder feltspatt og kvarts fra 1881 til 1986. Det ble faktisk også anlagt en hestetrukket transportbane over Porttjern ned til Midtstøl. Endel stier til venstre mellom Bjormyr og Gloserhei fører til rester etter gruvedrift. Her er det både dype sjakter og hauger med vrakstein. Disse viser hvor det ble tatt ut malm for smelting på Nesverk for 200 år siden. Etter Nøkkstjenn og den siste bommen kommer du til et veidele der vår tur svinger til venstre og så fortsetter rett frem til sideveg mot høyre merket Bjellåsen. Her skal du følge sti som går over jordet og foran husene før den fortsetter langs den nordvestre siden av Gullknapp flyplass. Helt nede i vestenden av flyplassområdet tar du tvers over kjørevegen og svinger mot syd. Det vil si under kraftlinja på ny erstatningsløype som munner ut i Sosvadalen. Denne nye traseen er bred, men av ujevn kvalitet og derfor litt krevende å sykle. Vel nede i Sosvadalen fortsettes det nordøst mot Granestua. Ved første vegdele tar du av ned til høyre til Lindåstjern hvor det er fine bademuligheter. Turen går videre forbi Tveitøygard og ned til Tveiten. Legg merke til vannsaga og ålekaret som ble restaurert for noen år siden. Elva kalles Tveitsbekken eller Lillelv, og renner ned i Assev, Sagvannene og via Stampefossen til Nidelv. Når du sykler videre mot utgangspunktet, passerer du Eikås og badeeodden ved Blågestad, Bjørka og Spirenegården.

ANDRE TURVALG: Som det framgår av kartet går det to gjennomgangsveier som muliggjør andre kortere turvalg: 1: fra Skjævestad-gården via Augland til Midtstøl og Bjørka. 2: fra Granestua til løypekrysset ved Vomma nord for Lonene. Denne fortsetter på idyllisk sykkelveg forbi Paradisvevet og Lonene til Tveiten.

ALTERNATIV: Kartet viser også at man kan utvide turen: 1: Fra Spirene over Steine til Assæneset, videre tilbake over Tveiten eller Eikås. Idyllisk, men med noe trekking. 2: Fra veidele etter Jovannet rett frem 200 meter mot Lyngrott og til venstre forbi naturreservat og Bjellåsen. 3: Fra Assevodden kan det tas over til Assevvannets nordende og oppover bakken mot Stormyr. Ved tjenna går en idyllisk vei til høyre over til Plassen/Tveiten. Sykler du hovedveien oppover til endes og holder til høyre, vil du finne en sti som fører til Gullknapp. Se forøvrig avsnitt om alternative adkomstruter inn i det beskrevne turområdet for Granestua på neste side. TUREN: Sykkeltur Granestua – Lyngrott – Hersel – Bøylestad – Flottjern – Moen – Nesheim. Denne turen kan hvis du ønsker det kortes ned ved å ta til høyre inn Fiskebekkdalen til Hersel, se «kort rute». Sykkelløypa som beskrives her går først nordvestover på bilfri vei, ”Gloserheiveien”, i ganske flatt terreng, så ned kleivene til Lyngrott. Ved Lyngrott tar du rett nordover i retning Hersel. Veien deler seg oppe på heia, men hold til venstre og kjør forbi husmannsplassen Bjønnum. Ved Herselvannet svinger du til venstre og vel ute på hovedvegen tar du til høyre mot Bøylestad. Fortsett 250 m forbi broa over til Bøylestad stasjon, og ta inn til høyre mot Flottjern ved den store trafostasjonen. Veien deler seg flere ganger, men følg hovedtraseen og følg med på kartet. Den nest siste avkjøringen til venstre leder til den flotte Skrattereidknuten med 360 graders utsikt. Ved Flottjern, hvor det er ei tømmerhytte på venstre side, kommer løypa over Herselkleiva inn fra høyre og så går de sammen videre til venstre på kjerreveg mellom ei hytte og den gamle plassen Stormyr. Når veien igjen deler seg, tar du til venstre. Etter noen minutters sykling svinger traktorveien ned mot Øynesvann, hvor du kan ”lauge” deg. Vår løype fortsetter imidlertid oppover til høyre mot toppen der traktorveien fortsetter forbi Bårtjernbekken til Moen gård. Her svinger du til høyre ned til hovedveien like øst for Brekka. Derfra er det fin sykkelsti til Nesheim skole. Inn foran skolen går en stikkveg over mot Skjevestad og Granestuveien. Du kan selvsagt komme fram til Granestua ved å følge sykkelstien videre til Longumkrysset og ta veien inn til Granestua der. KORT RUTE: Alternativ rute på gammel kjerreveg over Marstjørn. Denne turen passer best for dem som liker seg i terrenget og langs smalere stier. Ta inn til høyre 200 meter etter Bjornes, fortsett forbi ei gammel gårdssag og ta så til høyre igjen inn Fiskebekkdalen. Her er stien delvis gruset med kvarts og er ”grei” å sykle. På fjellknausen ved Marstjørn er det fin pauseplass og bademulighet. Fortsett videre forbi et lite sandtak og ta til høyre og så venstre straks veien deler seg igjen. Fortsett forbi Løtjørn og Lisletjørn til husmannsplassen Herselkleiva. Vær oppmerksom på at jordene før ”plassen” kan være vasstrukne. Veien vidrer går på god sti gjennom skogen, over ei tørr myr og til venstre mot Flottjørn hvor turen over Bøylestad kommer inn fra venstre. Følg denne løypa videre til utgangspunktet.

DE GAMLE BOPLASSENE De fleste gamle boplassene langs disse stiene ble reist av arbeiderfamilier med tilknytning til jerngruvene. Lønna var ikke høy og det var nødvendig med naturalhusholdning for å overleve. I helgene var mennene ofte i heiene på leting etter ei ”åre” i håp om å gjøre et varp. Noen var heldige, men de fleste skjerpa kastet lie av seg annet enn små groper i terrenget. De er fortsatt synlige tause vitner om en strevsom tid. Da gruvedriften etterhvert ble nedlagt, gikk mannfolkene daglig arbeidsveien til Eydehavn, Pusnes eller andre steder i distriktet hvor det var arbeid å få, Konene tok seg av både hus, barn og gårdsdriften fordi mannen måtte ut grytidlig og kom ikke hjem før seint på kveld. I området er det mange spor etter gruvedrift, både dagbrudd og dype sjakter. En av disse er Gloserheigrua hvor det ble tatt ut kvarts og feltspatt fram til 1970. Det finnes også mange hauger med vrakstein og spor etter jerngruvedrift som forsynte Nes Verk med jernmalm.