Pleasure Doing Business - Work in progress - Karen Eide Bøen / Hugo Hedberg (NO/SE) // METEOR 2023

NO: Pleasure Doing Business er en arbeidsvisning, et dansestykke om personkjemi, andre uhåndgripelige krefter og elementer som (kan) finnes mellom oss, og om luften i seg selv. Hugo Hedberg og...
26.okt
-
kl 17:30

Detaljer

NO:

Pleasure Doing Business er en arbeidsvisning, et dansestykke om personkjemi, andre uhåndgripelige krefter og elementer som (kan) finnes mellom oss, og om luften i seg selv. Hugo Hedberg og Karen Eide Bøen er på utkikk etter det poetiske og melankolske i hverdagslige ting og handlinger. De prøver å forsterke dem. Og ved hjelp av dans, lyd og klesplagg tar de oss inn og ut av illusjoner. Kropper som smelter, gensere som puster eller vind som blåser inne.

Mer informasjon: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/karen-eide-boeen-hugo-hedberg/

Om billettpriser:

Betal-det-du-kan betyr: De som har god råd oppfordres til å betale mer slik at de som har dårlig råd kan betale mindre. Du kan også velge å betale mindre for noe du er usikker på, og heller betale mer neste gang. Velkommen i teatret!

EN:

Pleasure Doing Business is a work-in-progress dance piece about interpersonal chemistry, the intangible forces that(might) exist in the air between us, and the air itself. Hugo Hedberg and Karen Eide Bøen search for the poetry and melancholy of everyday things and actions - while trying to reinforce them. Through dance, sound, and clothing, they move in and out of illusions. A melting body, a breathing sweater or a gust of wind blowing inside.

More information: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/karen-eide-boeen-hugo-hedberg/

About the ticket price system:

Pay-what-you-can means: Those who can afford a higher ticket price are encouraged to pay more so that those who cannot afford it can pay less. You may also chose to pay less for something you are unsure about, and pay more next time. Welcome to the theatre!

METEOR2023 Internasjonal teaterfestival 18.-28.oktober

Praktisk info

Enjoy-kode: 611566
Type
Festivaler
Passer for
Barn, Eldre, Ungdom, Voksne
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo