star
star
star
star
star

Opp bratte Mørkgonga til trolske Gyrihaugen

Ved veien begynner en blåmerket sti retning sørøst. Stien er en gammel seter- og tømmervei som egentlig starter nede ved fjorden. Stien kalles også Skardveien fordi den går opp gjennom skaret mot...
Foto: Frank Tverran

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 112826
Du starter ved veien som går mellom Sundvollen og Åsa på Ringerike, på østsida av Steinsfjorden. Det er parkeringsplass ved ferista ca. 2,5 km sør for Åsa, ca. 6 km nord for Sundvollen. Hvis du tar bussen, må du sjekke bustidene da avgangene er sjeldne. Det går som regel ingen buss i helgene.
Type
Turer
Passer for
Eldre, Voksne
Varighet
30 minutter
Lengde
8.2 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Ved veien begynner en blåmerket sti retning sørøst. Stien er en gammel seter- og tømmervei som egentlig starter nede ved fjorden. Stien kalles også Skardveien fordi den går opp gjennom skaret mot Skardtjern eller Oretjern sørvest for Gyrihaugen. Følg blåmerking i en stigning oppover. Ca. 200 meter etter at du har krysset skogsbilvei, følger du skiltet til Mørkgonga som peker skarpt til venstre. Stien tar her av fra Skardveien og stiger til dels svært bratt opp i østlig retning. Før du kommer opp til skaret Mørkgonga stiger du bratt gjennom en steinur. Vær oppmerksom på løs stein fra folk som befinner seg lenger oppe i ura! Gjennom selve Mørkgonga er det tau/wire å holde seg i. Vel oppe gjennom skardet bør du unne deg en lønnsom avstikker på en avsats som går sør for skaret. Utsikten herfra er mer imponerende enn fra den mer kjente Kongens utsikt. Men det er verken gjerde eller annen beskyttelse ut mot stupet, så vær forsiktig. Nå har du total oversikt over Ringeriksbygdene. Steinsfjorden og øyene i forgrunnen, kulturlandskapet som er omkranset av skog, åser og fjell. I det fjerne troner Blefjell, Norefjell og Vikerfjell.

Så fortsetter turen videre i lett småkupert lende til Migartjern. Her er det flere fine rasteplasser. Slå deg ned ved tjernet og unn deg en velfortjent rast, men huk reglene om åpen varme!

Ved Migarbekkens utløp får du et veivalg. Det finnes to ruter å følge: Hele runden (ca. 10 km) over Gyrihaugen, eller alternativet som går ned til Skardtjern og er halvparten så lang.

Hele runden

Vi går nordlig retning langs Migartjern til et lit markert stidele i nordenden av tjernet. Stien mot øst var tidligere blåmerket og stidelet er fortsatt markert med to blå ringer på et tre. Stien videre er tydelig og til dels bratt og går i markerte etasjer opp til ei flate sørvest for Gyrihaugen, der du kommer inn på blåmerket sti fra Fjellsetra. Videre er det til dels bratt opp til toppen, men belønningen venter. Dette må være Krokskogens ubestridt flotteste utsikt! Her oppefra favner utsynet hele kompassrosa. Åsene innover Nordmarka og Krokskogen med Oppkurven som en rund hvelving i øst, Tryvannstårnet og kollene sørover mot Asker. Det glitrer i Oslofjorden og Drammensfjorden, og selvsagt i Tyrifjorden under oss i sørvest. Blikket fanger inn Modumsåsen, Jonsknuten ved Kongsberg, Blefjell og Gausta. I den bølgende fjellhorisonten får du et enda bedre overblikk over Norefjell, og plukker ut Hestjuvnatten i Flå og det markante stupet Bukollen, en inngangsportal til Vassfaret. Og lengst i nord, forbi Strandekollen og Fjøsvikfjellet som omgir Sperillen, kan du i klarvær plukke ut Synnfjellet med Spåtind mellom Etnedalen og Nordre Land.

Nå er det greiest å følge blåmerkinga tilbake til det siste stikrysset der du kom inn på blåmerket sti etter å ha steget opp fra Migartjern. Fortsett videre mot sør til du møter en traktorvei og rødmerket skiløype, det ligger ca. 1,5 km fra stikrysset sørvest for Gyrihaugen. Traktorveien (eller skiløypa) følger du en snau kilometer mot nordvest til Skardtjern. Nordligst i tjernet tar du ut i det trange skardet, forlater blåmerkinga i et dele, går ut gjennom ei grin og så åpner hele Ringerike seg for oss. Videre følger vi Skardveien ned ferista ved fylkesveien Sundvollen-Åsa.

Ned igjen fra Migartjern

Dette er den kortere variantenav turen som passer best dersom det er med barn eller andre som ikka så lett tar seg opp den siste bratte stigningen til Gyrihaugen. Det letteste er å følge en rødmerket skiløype/traktorveifra Migartjern mot sør til du kommer fram til en tømmervei øst for Skardtjern. Her møter du de som tar hele runden over Gyrihaugen. Fra Migartjern kan vi også velge blåmerket sti til Skardet her nord for Skartjern, men stien er ganske bløt og krever som regel gummistøvler. Herfra følger du Skardveien ned gjennom grinda, se beskrivelsen av hele runden.

Kilde: Stubbraaten, Per H., Fleten, Kaare, Skretteberg, Liv M., Granum, Finn, Holt, Axel, Tjøm, Vibeke: 40 trivelige turer på Ringerike , Forlaget Vett & Viten, 2011