Avlyst pga. korona: Om døden

Samtale mellom presten og humanetikaren. Prest Just Salvesen og humanetikar Finn E. Våga samtalar denne kvelden om døden, med ulikt livssyn som bakgrunnsteppe. Begge er vane med å møta menneske i glede og sorg, i vigsel og gravferd. Salvesen som sokneprest, Våga som human-etisk seremonileiar. Kva er felles, og kva er ulikt for dei?
Foto: Anders Beer Wilse
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.

Detaljer

Samtale mellom presten og humanetikaren «Vi er kontinuerlig omgitt av den døde verdens gjenstander og fenomener. Likevel er det få ting som vekker større ubehag hos oss enn å se et menneske fanget i den, i alle fall om man skal dømme etter de anstrengelsene vi gjør for å holde de døde kroppene ute av syne», skriv Karl Ove Knausgård.

Pustar me, så døyr me. For dette er sanninga: Ein dag skal me alle døy. Kvifor er det då så vanskeleg å snakka om døden?

Prest Just Salvesen og humanetikar Finn E. Våga samtalar denne kvelden om døden, med ulikt livssyn som bakgrunnsteppe. Begge er vane med å møta menneske i glede og sorg, i vigsel og gravferd. Salvesen som sokneprest, Våga som human-etisk seremonileiar. Kva er felles, og kva er ulikt for dei?

Salvesen har nyleg flytta prestegjerninga si frå Tananger til Klepp kyrkje. Våga er, i tillegg til å vera journalist og fotograf, vigslar og gravferdshaldar i Human-Etisk forbund.

Praktisk info

Enjoy-kode: 699758
Det er parkeringshus rett ved sida av Garborgsenteret.
Type
Festivaler
Passer for
Ungdom, Voksne, Eldre
Kilde
Enjoy

Henter ..