star
star
star
star
star

Myklebust-Håskaret-Fjaler H1, 4,6 km

Lett tursti med lite stigning. Stien fylgjer delvis opparbeidd skogsveg. Gamal ferdselsveg. I Fjaler held stien fram som F4. ” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i...

Praktisk info

Enjoy-kode: 934243
Avkjøring fra Fv. 93 ved Myklebust
Type
Turer
Passer for
Voksne, Eldre, Barn
Varighet
30 minutter
Lengde
6 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Lett tursti med lite stigning. Stien fylgjer delvis opparbeidd skogsveg. Gamal ferdselsveg. I Fjaler held stien fram som F4.

” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) har rydda, merka og skilta gjennom dei 4 siste åra. Desse stiane er innteikna på 4 nye turkart (Askvoll, Fjaler-Hyllestad, Solund og Gulen) som kan kjøpast på kommunehusa, i bokhandlar og i nærbutikkar i regionen. Inntektene vert sette av til vedlikehald av stiar og trykking av kart. Alle desse stiane vert no fortløpande lagde ut på UT.no. Innan 1. desember vil denne teksten verte erstatta av ei utfyllande skildring av stien som du no har klikka deg inn på. Velkommen til Kystvandring i HAFS-regionen”