Moving Images av Grov Productions

NOR Kor mange gonger har du blitt ein del av nokon andre sine minner gjennom eit fotografi? Kva skjer med deg som publikummar når menneska i bileta ser attende på deg? Moving Images er ei...
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.
14.okt
-
kl 19:00

Detaljer

NOR

Kor mange gonger har du blitt ein del av nokon andre sine minner gjennom eit fotografi? Kva skjer med deg som publikummar når menneska i bileta ser attende på deg?

Moving Images er ei tverrkunstnarleg danseframsyning der me inviterer deg, vårt publikum, til å gjera dine eigne val om korleis du skal tolke opplevinga.

Utøvarane starta sin kreative prosess med å sjå på gamle bilete. Dei innsåg at det dei såg i eit bilete vart diktert, ikkje berre av fotografen sine val, men òg av våre personlege erfaringar og det motivet sjølv formidlar. Bileta får ein til å stoppa opp, leita, minnast og reflektera. Eit bilete kan endra seg med tida, både ved å falma, og verta å verta framkalla på nytt. Det er evig samstundes som det enkelt kan verta endra ut frå perspektiv og persepsjon.

Gjennom rå, fysisk dans og eit dynamisk samspel, tek duoen Brita Grov (NO) og Ben King (UK) deg med på ei reisa på innsida av bileta. Ved hjelp av interaktive element og udefinerte grenser mellom publikum og utøvarar, vil dei saman utforska tankar og refleksjonar rundt eigen situasjon og slik opna for dialog rundt einsemd og sårbarheit.

I framsyninga handlar begrepet Moving Images vel så mykje om rørslene i bilete som kjenslene eit bilete framkallar i den som ser det. Det handlar like mykje om bilete bak som framfor kamera.

Kva rører deg i eit bilete?

ENG

With Moving Images we, the performers, want to invite you, our audience, to make your own choices about how to experience the work. In this transdisciplinary performance we bring you inside the image.

The performers started their creative process by looking at old photos. Recognising recurring themes of memory and loneliness, they realised that what we see in an image is dictated both by the choices of the photographer and our personal experiences, as well as what the image itself reveals. With Moving Images we encourage you to have your individual experience of the work.

Moving Imagesasks us to explore together our own thoughts and reflections, opening a dialogue around loneliness and vulnerability.

What is a moving image, for you?


Kompani/Company: Grov Productions Idé & konsept/Idea & concept: Brita Grov Dansarar/Dancers: Brita Grov & Ben King Produsent/Producer: Charlotte Faaberg-Johansen v/Syv Mil Co-Produsent/Co-Producer: Wrap Teknisk leder/Technical manager: Leo Preston Lysdesign/Light design: Leo Preston Tekniker/Technician: Aistė Žumbakytė Scenografi/Scenography: Brita Grov & Ben King Kostyme idé/Costume consultation: Sang Hoon Lee Komponist & foto/Composer & photo: Jørn Lavoll Ytre auge/Outside eye:Irene Vesterhus Theisen


Supported by: Bergen Kommune, FFUK, Vestland Fylkeskommune, Wrap, Syv Mil AS, Bergen Dansesenter, Spinae Company, Holden Teater & Proscen.

Praktisk info

Enjoy-kode: 662038
Type
Scene
Passer for
Eldre, Ungdom, Voksne
Kilde
TicketCo

Sponsede linker