star
star
star
star
star

Lomtjønn via Skråstadvarden til Jegersberg (Vennesla-Kristiansand)

Overordnet beskrivelse Dette er en flott og lang tur i variert terreng med stier, skogsvann og mange utsiktspunkt. Den går fra Lomtjønn til Tømmeråsen via Linvann og Sagevann via Skråstadvarden til...
Foto: Helga Skautroll medlemsnr.:7931600

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 637013
Kjør til RV 405 Vennesla. Sør for sentrum kjører du RV 453 mot Ålefjær. På toppen av bakkene tar du til høyre mot Lomtjønn. Kjør rett frem hele tiden. På tommen av bakken tar du mot venstre Erleveien og kjører sørover så langt som mulig. Parker.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
6 timer
Lengde
18 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Overordnet beskrivelse Dette er en flott og lang tur i variert terreng med stier, skogsvann og mange utsiktspunkt. Den går fra Lomtjønn til Tømmeråsen via Linvann og Sagevann via Skråstadvarden til Oddersjaa via den Omvendte båt og Jegersberg (Vennesla-Kristiansand).

Flere Geocatching poster i nærheten, se lenke.

Merking og kart Løypa er stort sett merket med rød eller blå maling. I tillegg er det ganske godt skiltet. Problemet er bare at den av og til ikke er skiltet og at malingsmerkingen ikke vises før etter noen hundre meter etter krysset. Dessuten er det flere alternative ruter som alle kan være merket. For å finne greit frem, bør du kjøpe turkartet Skråstadheia som dekker hele turen og koster en 100 lapp. Fås i bokhandelen. Et alternativ som er vel så bra, er å laste ned ut tur app og få frem blå prikk på denne løypa som viser hvor du alltid oppholder deg. Krever at du har nok strøm på telefonen.

Turen er merket med rødt frem til noe før Sagevann, men er altså av og til forvirrende fordi flere ruter er merket rødt. Rundt Sagevann er det blått før det igjen endres til rødt rett etter Sagevann. Etter Skråstadvarden er det enkelt å finne frem ved å bare følge skilting til Oddersjaa og Den omvendt båt. Deretter rød merking til Jegersberg gård.

Stibeskrivelse og utfordring ved veivalgene Turen er såpass lang og har såpass mange alternative ruter, at det vises til ut.karet knyttet til denne turen og kartet over Skråstadheia.

Det er et par steder en bør være spesielt oppmerksom for å finne rett vei.

  • Etter du har passer Fantehelleten og gått noen minutter videre, kommer du til et kryss nær et boligfelt. Her skal du faktisk gå til høyre ned i boligfeltet og gå inn til venstre på sti rett etter du kommer til asfalten. Så går du på merket sti helt til du kommer til Dallekjønn og videre
  • I første kryss etter Dalletjønn må du ta til høyre mot Tømmeråsen. Du vil oppdage at både veien til høyre og venstre i dette krysset er merket med rødmaling. Gå noen hundre meter nedover bakken og ta inn god skogsvei til venstre merket med skilt. Ikke gi deg før du finner det skiltet.
  • Etter Linvann og nær Sagevann skal du ikke følge skilting til Sagevann, men ta til venstre der det er skiltet til Meåsen. Men ikke gå opp til Meåsen, følg nedover i retning Murtedalen. E kartet.
  • Når du kommer til Sagevann går du til venstre noen hundre meter på anleggsveien før du ser tydelig merking til høyre mot Murtedalen.
  • Etter at du kommer til første utsiktspunkt ca 1 km etter Skråstadvarden, er det vanskelig å finne stien videre. Men dersom du går litt nedover samtidig som du holder mot høyre eller nordover, ser du små blåmalte steiner og varder. Følg dem.

Stedsbeskrivelser i et historisk perspektiv Skråstadheia naturreservat ble opprettet i 2002, det er ca 10 000 mål stort. Jegersberg og Skråstadheia var tidligere eid av forsvaret, men forvaltes nå av Statskog.

Fantehelleren Turen går først fra Lomtjønn til Fantehelleren. Fantehelleren var fast tilholdssted for reisende, og ligger kun ca 100 meter fra Dalaneveien.

Dallen Dallen ved Dalletjønn er gammel husmannsplass under Vigeland hovedgård, og i bruk drift til ca 1925 (normal bruk til ca 1875). Mangangruver i området.

Dalletjønn Dalletjønn var oppdemt for å sikre vannforsyning til Vigeland bruk og tilhørende boliger.

Tømmeråsen skibakke Tømmeråsen skibakke i bruk før og rett etter andre verdenskrig. Vindbjart har arrangert mange hopprenn der.

Linvannet Opprinnelig besto Linvann av tre vann, men ble oppdemt på 1600 tallet for å sikre vann til sagbruk. I dag en av flere drikkevannskilder for Vennesla kommune.

Sagevannet Sagevannet ble demt opp på 1600 tallet, flere sagbruk lå i tilknytning.

Skau-Skau Skau-Skau er et gammelt gårdsbruk

Oddersjå Oddersjå er et utsiktspunkt, se bilder

Den omvendte båt Den omvendte båt er et utsiktspunkt

Kyrtjønn Kyrtjønn ble oppdemmet tidlig 1800 tallet av kjøpmann og kaptein Nils Winther Jæger for å sikre vannforsyning til møllene i Jegersberg.

Sødalsmyra Sødalsmyra er en gammel gård

Øvre Jegersbergvann Ved Øvre Jegersbergvann hadde herr Jæger hadde papirmølle tidlig 1800 tallet. Fra 1600 tallet lå det flere kværner ved bekken.

Kilde for stedsbeskrivelsene er Midt-Agder friluftsråd

«Turguide – en vandring på gamle ferdselsveier» / Turløyper mellom Vennesla og Kristiansand gjennom Skråstadheia Naturreservat, utgitt 2006. På ca. 50 sider beskriver Erik Peersen 3 forskjellige løyper fra Lomtjønn i Vennesla til Gimlehallen. Det er mye om områdets natur og kultur i heftet.

Turen beskrevet her er målt til 22,5 km vha GPS

GOD TUR!