star
star
star
star
star

Leirfossrunden

Leirfossrunden er en nærtur som passerer begge Leirfossene, går gjennom Kroppanmarka og forbi Okstadgårdene og gjennom Sjetnemarka. Nidelva, Leirfossene, og industrihistorien som har fulgt...

Praktisk info

Enjoy-kode: 399131
Type
Turer
Passer for
Barn
Varighet
20 minutter
Lengde
5.4 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Leirfossrunden er en nærtur som passerer begge Leirfossene, går gjennom Kroppanmarka og forbi Okstadgårdene og gjennom Sjetnemarka.

Nidelva, Leirfossene, og industrihistorien som har fulgt reguleringen av Nidelva er et sentralt historisk element langs Leirfossrunden. Fossene har helt siden 1617 vært utnyttet som drivkraft til sagbruk og annen industri; kornmøller, kobbervalseverk, fabrikker for fremstilling av krom og svovelsyre. Senere ble fossene utbygd til kraftproduksjon; Øvre Leirfoss i 1901 og Nedre Leirfoss i 1910. Øvre Leirfoss har et naturlig fall på 31,5 meter, og Nedre Leirfoss på 27 meter.

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, og er et kjerneområde for biologisk mangfold som er underlagt spesielle vernehensyn. Nidelva er ei svært god lakseelv og fiske etter laks forekommer helt inn i bykjernen. Elva er også ei god ørretelv. Fiske, spesielt fisket etter laks, har tidligere vært en viktig attåtnæring for gårdene som lå langs Nidelva.

Leirfossrunden er 5,2 km. Langs nærturen finner du seks informasjonstavler om lokalhistorien som knyttes til området.