Langsua Nasjonalpark

Langsua Nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i et typisk østnorsk skog- og lavfjellslandskap i Oppland.
Foto: By Orland; Byline: Gunn Oddny Olsen Haugen and Morten O. Haugen

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 195007
Type
Attraksjoner
Passer for
Eldre, Barn, Ungdom, Voksne
Kilde
Enjoy

Omtaler

Sponsede linker

Er du arrangør og vil motta bookinger direkte her for denne aktiviteten?

Aktiver booking nå

Les mer om Enjoy booking her

Detaljer

Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder.

Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2.

erneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin.

Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Kart