Lake Life - Kate McIntosh (BE) // METEOR 2023

NO: Kate McIntosh og scenograf Nadia Lauro bygger et landskap på scenen som du kan gå inn i og oppslukes av. Det innbyr til nye perspektiver og måter å være sammen på. Hvor foranderlige og...
23.okt
-
kl 16:00

Detaljer

NO:

Kate McIntosh og scenograf Nadia Lauro bygger et landskap på scenen som du kan gå inn i og oppslukes av. Det innbyr til nye perspektiver og måter å være sammen på. Hvor foranderlige og flytende er vi? Hvordan er vi viklet inn i hverandre og med verden? Lake Life er et spill man samarbeider om, et puslespill og en fest. Trår du inn i det med begge føtter, går du kanskje ut av det med tre.

Mer informasjon: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/kate-mcintosh-lake-life/

Om billettpriser:

Betal-det-du-kan betyr: De som har god råd oppfordres til å betale mer slik at de som har dårlig råd kan betale mindre. Du kan også velge å betale mindre for noe du er usikker på, og heller betale mer neste gang. Velkommen i teatret!

EN:

Kate McIntosh and scenographer Nadia Lauro craft an immersive landscape that offers fresh ways of seeing and being together. How changeable and fluid are we? How do we tangle with each other and the world? Lake Life is a collaborative game, a puzzle, and a celebration – step in with two feet and maybe leave with three.

More information:http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/kate-mcintosh-lake-life/

About the ticket price system:

Pay-what-you-can means: Those who can afford a higher ticket price are encouraged to pay more so that those who cannot afford it can pay less. You may also chose to pay less for something you are unsure about, and pay more next time. Welcome to the theatre!

For adults & young people 10+ years. (Not advised for under 10’s)

Lake Life is participative & audiences are active throughout.

Performance in English

METEOR2023 Internasjonal teaterfestival 18.-28.oktober

Praktisk info

Enjoy-kode: 166784
Type
Scene
Passer for
Ungdom, Eldre, Voksne
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo