star
star
star
star
star

Kyrkjestien Øn - Skor over Smilleheia, 523 moh, H15 - 7 km

Første del av stien går bratt opp ei li, og vidare gjennom skog og seinare snaufjell. Når stien deler seg, kan du gå til Torgeirsletta, eller mot Skor. ” Du er no inne på ein av dei ca. 100...

Praktisk info

Enjoy-kode: 339138
Fv. 607 ved Øn. Bruk turkart Hyllestad - Fjaler i målestokk 1 : 50 000
Type
Turer
Passer for
Voksne, Eldre
Varighet
30 minutter
Lengde
6.9 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Første del av stien går bratt opp ei li, og vidare gjennom skog og seinare snaufjell. Når stien deler seg, kan du gå til Torgeirsletta, eller mot Skor.

” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) har rydda, merka og skilta gjennom dei 4 siste åra. Desse stiane er innteikna på 4 nye turkart (Askvoll, Fjaler-Hyllestad, Solund og Gulen) som kan kjøpast på kommunehusa, i bokhandlar og i nærbutikkar i regionen. Inntektene vert sette av til vedlikehald av stiar og trykking av kart. Alle desse stiane vert no fortløpande lagde ut på UT.no. Innan 1. desember vil denne teksten verte erstatta av ei utfyllande skildring av stien som du no har klikka deg inn på. Velkommen til Kystvandring i HAFS-regionen”