KVINNHERADKONFERANSEN

Kvinnheradkonferansen : GRØN OMSTILLING I NÆRINGSLIVET Klima- og miljødepartementet kartlegg status for grøn omstilling i norsk næringsliv. FN har sine berekraftmål klart definert. Korleis skal...
22.sept
-
kl 08:30

Detaljer

Kvinnheradkonferansen : GRØN OMSTILLING I NÆRINGSLIVET

Klima- og miljødepartementet kartlegg status for grøn omstilling i norsk næringsliv. FN har sine berekraftmål klart definert. Korleis skal ein omstille næringar innan: olje og gass, avfall og gjenvinning, skog- og tre næringa, byggeindustrien, næringseigedom, landbruk, mat og drikke, finans, næringstransport, handel, reiseliv, havbruk, prosessindustri, skipsfart ?

Desse bransjane står for den største delen av direkte utslepp, og utgjer dei viktigaste direkte og indirekte utsleppskjeldene frå næringslivet i Noreg. Kva inneber det for deg som næringsdrivande i Kvinnherad Kommune? Dersom Noreg skal nå dei nasjonale klimamåla om 45 % utsleppskutt innan 2030, og å vera eit lågutslepp samfunn i 2050, blir det eit krav om radikal omstilling i dei fleste norske næringar. Med høg sysselsetjing, auka verdiskaping og reduserte utslepp, krev omstillinga eit høgt tempo allereie no. Tempovurderinga tar utgangspunkt i bransjane sine eigne vegkart for grøn omstilling. Kom og bli inspirert, auk kunnskapen din om kva dette kan innebera for deg og bedrifta di. Velkommen på Kvinnherad-konferansen Grøn omstilling i Næringslivet.

Sjå heile programmet her: https://www.naeringsservice.no/kvinnheradkonferansen/

Praktisk info

Enjoy-kode: 812947
Type
Scene
Passer for
Ungdom, Voksne, Eldre
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo