star
star
star
star
star

Kjøsnesåsen, 0,8 km - F5

Ca 600 m på FV 65 etter kryss på Hellevik. Ta av til Kjøsnes. Ca 2 km til parkeringsplass. Stien startar på gammal traktorveg. Deretter skogssti til toppen. ” Du er no inne på ein av dei ca. 100...

Praktisk info

Enjoy-kode: 865524
Avkjøring fra Fv. 65 mot Kjøsnes. Brukt Turkart Hyllestad - Fjaler i målestokk 1 : 50 000
Type
Turer
Passer for
Barn, Voksne, Eldre
Varighet
45 minutter
Lengde
0.5 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Ca 600 m på FV 65 etter kryss på Hellevik. Ta av til Kjøsnes. Ca 2 km til parkeringsplass. Stien startar på gammal traktorveg. Deretter skogssti til toppen.

” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) har rydda, merka og skilta gjennom dei 4 siste åra. Desse stiane er innteikna på 4 nye turkart (Askvoll, Fjaler-Hyllestad, Solund og Gulen) som kan kjøpast på kommunehusa, i bokhandlar og i nærbutikkar i regionen. Inntektene vert sette av til vedlikehald av stiar og trykking av kart. Alle desse stiane vert no fortløpande lagde ut på UT.no. Innan 1. desember vil denne teksten verte erstatta av ei utfyllande skildring av stien som du no har klikka deg inn på. Velkommen til Kystvandring i HAFS-regionen”