Ikke tenk på det - lørdag 20.april - Det Akademiske Kvarter

“Har du noensinne blitt bedt om å forklare hvordan du føler deg når du finner deg selv i en sårbar posisjon, men merket at ord ikke nødvendigvis strekker til? Eller har du opplevd å ha blitt...
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.
20.apr
-
kl 17:30

Detaljer

“Har du noensinne blitt bedt om å forklare hvordan du føler deg når du

finner deg selv i en sårbar posisjon, men merket at ord ikke nødvendigvis

strekker til? Eller har du opplevd å ha blitt fortalt at det bare er å ikke tenke

på det?”

Dette prosjektet har hatt bakgrunn i et ønske om å forske på bruken av

ulike dramatiske verktøy, teknikker og teater for å gjøre det mulig å

formidle opplevelser. I dette tilfellet har jeg valgt å framheve angst.

Med angst som et bakteppe har jeg, sammen med 5 deltakerne, arbeidet

med denne tematikken, og valgt å gi det hele et personlig preg, ettersom

alle scenene som presenteres har utspring i deltakernes egne opplevelser

og erfaringer. Prosessen har fungert som en devisingprosess, hvor vi kun

har hatt en tematikk som et slags rammeverk, og resten har blitt funnet ut

av etterhvert.

Speletid: 30-45 minutt

Sted: TIVOLI på Det Akademiske Kvarter

Praktisk info

Enjoy-kode: 230951
Type
Scene
Passer for
Voksne, Ungdom, Eldre
Kilde
TicketCo

Sponsede linker