star
star
star
star
star

Holandsosen naturreservat

Holandsosen er et variert våtmarksområde med marine gruntvannsområder, tidevannsareal med mudder og kvikkleire, brakkvannstjern, og småvassdrag. Vann og tjern er omgitt av brede og frodige...

Praktisk info

Enjoy-kode: 242994
Startsted:
1. Fv 89 til Holand, turløypeskilt ved veien til Bergåker.
2. Fv 83 til Valla, kommunal veg til Viksås. Turløypeskilt ved veien ned til Vega Havhotell.
Type
Turer
Passer for
Voksen, Barn, Senior
Varighet
45 minutter
Lengde
2.3 km
Vanskelighetsgrad
filters.difficulty.options.middels
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Holandsosen er et variert våtmarksområde med marine gruntvannsområder, tidevannsareal med mudder og kvikkleire, brakkvannstjern, og småvassdrag. Vann og tjern er omgitt av brede og frodige vegetasjonsbelter med strandengparti og rike ålegrasenger. Mellom våtmarksarealene er det småkuppert terreng med lyng og myr. Her er det et usedvanlig rikt og variert fugleliv gjennom hele året.

Det er også store botaniske verdier i naturreservatet. Området består av kalkrike bergarter som gir næring til basekekrevende vegetasjon som for eksempel orkideer. Kjerneområdet for vegamaure ligger i reservatet. Vegamaure finnes i Norge kun i Vega kommune, øvrige voksesteder er på Island. Kalkrike lyngheier, som er den dominerede vegetasjonstypen i reservatet, er en globalt sjelden vegetasjonstype. I Norge har vegetasjonstypen sitt tyngdepunkt på Sør-Helgeland.

Holandsosen naturreservat ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Vær obs på reglene for ferdsel i naturreservatene. Fugleliv må ikke forstyrres og vegetasjonen er vernet mot ødeleggelse. (Kilde: Miljøstatus i Nordland)