star
star
star
star
star

Hodalen - Sømådalen

Hodalssjøene Nordersjøen - Dregen - Asmaren - Stikkelen - Storsjøen. 13,5 km. Start fra den nordlige siden av Nordersjøen, ved badeplassen. Avkjøring fra R 26, ca. 12 km fra Tolga sentrum eller 2...

Praktisk info

Enjoy-kode: 876415
Kjøre bil eller annen transpor til den nordlige siden av Nordersjøen, ved badeplassen. Avkjøring fra R 26, ca. 12 km fra Tolga sentrum eller 2 km fra Hodalen fjellstue, avkjøringen er skiltet med Badeplass.
Type
Turer
Passer for
Barn, Eldre, Ungdom, Voksne
Varighet
240 timer
Lengde
51.6 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Hodalssjøene

Nordersjøen - Dregen - Asmaren - Stikkelen - Storsjøen. 13,5 km.

Start fra den nordlige siden av Nordersjøen, ved badeplassen. Avkjøring fra R 26, ca. 12 km fra Tolga sentrum eller 2 km fra Hodalen fjellstue, avkjøringen er skiltet med Badeplass. Den raskeste veien over Nordsjøen til bekkeutløpet er ca. 1,5 km lang. Enkelte grunne partier må forseres, men det er en fin grus- og sandbotn, slik at det er minimale muligheter til å få skader på kanoen. Det er to hindre underveis som du må passe deg for; det ene er ei låg bru, og det andre er et nettinggjerde. Nettingen kan løftes opp for passering. Bekken er ca. 1,5 km lang. Korteste veien over Dregen er 1 km, men vi anbefaler at du følger enten nordøstre eller sørvestre landet. Den 50 m lange sundet mellom Dregen og Håen, som går over i Asmaren, er uproblematisk. Padlinga gjennom Asmaren og Stikkelen, ca. 3,5 km, innbyr til avstikkere fra den raskeste linja. Fra utløpet av Stikkelen til utløpet av Storsjøen er det ca. 6 km.

Fiskekort og info,om alle sjøene og fiskeartene i området får du kjøpt på Røros turistkontor eller på Hodalen fjellstue.

Storsjøen - Langsjøen 26 km.

De første 4 km av Hola, fra utløpet av Storsjøen og ned Trangdalen tl møtet med Galåa, er lite paddlebar. pga. Elva er grunn og steinete. Anbefalt en transportetappe langs R 26 ned til Litleenget, herfra går elva rolig gjennom dalbotnen. Etter ca. 5 km kommer du ned mot Holøyen og her får du ca. 1,5 km me stryk. Du må være litt aktpågivende, men det er ikke store problemer med å komme forbi disse strykene. De siste 5 km ut mot Langsjøen går gjennom gammelt slåttelandskap.

Langsjøen - Sømådalen 13,5 km

alt. Sørvestre side av Langsjøen. Fra deltaet følget du sørvestre side av sjøen. Etter ca. 2,7 km kommer du til utløpet av sandnesbekken. Følg Sandnesbekken oppover i 500 m og du kommer til et godt bevart jarnvinneanlegg. Tilbake i Langsjøen og kanoen venter 4, km padling til neste tegn til sivilasjon; Johnsgård turistsenter. Her er det overnattingsmuligheter og tilbud o aktiviteter utover kanopadling. Fra Johnsgård og til Sømåas utløp av Langsjøen er det ca. 4 km. ADVARSEL! Det er ikke mulig å padle den første km av Sømåa, sterk strøm, kombinert med store steiner, her må du frakte kanoen over land. Herfra er det mulig å padle ned til "26 og Sømådal Camping, som er endemålet.