Historisk seminar: 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov

Seminar i Riddersalen: 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov. Kva rolle spela Gaut Jonsson til Mel i Rosendal i norsk politikk og lovgjeving i Noreg på 1200-talet? Jonsson er truleg i lag...
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.
25.May
-
12:00pm

Praktisk info

Enjoy-kode: 971581
Type
Læring
Passer for
Ungdom, Eldre, Voksne
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Detaljer

Seminar i Riddersalen: 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov. Kva rolle spela Gaut Jonsson til Mel i Rosendal i norsk politikk og lovgjeving i Noreg på 1200-talet?

Jonsson er truleg i lag med dei som gjorde krav trona i dette hundreåret den som påverka norsk politikk og statsdanning i størst grad.

Gaut Jonsson til Mel var rådgjevar for kong Håkon 4. frå 1217, og for prins og seinare kong Magnus 6. frå 1254 til sin død i 1270.

Erik Opsahl, professor ved NTNU; Norsk politikk overfor omverdenen 1240-1350. Fra makt til avmakt? Hans Jacob Orning, professor ved UiO; Landsloven og norske stormenns rolle i borgerkrigene (1130-1240 Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiO og forskar ved Baroniet Rosendal; Kong Magnus Lagabøter og Landslova av 1274: Fred, lov og livsverk. Randi Bjørshol Wærdahl, professor ved NTNU; Gaut Jonsson på Mel: Birkebein, krigshisser og tidsvitne.

Tips: få også med deg Søndag 26. mai Kvinnherad kyrkje

Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UIO og forskar ved Baroniet Rosendal «Frå Kristenretten på Moster 1024 til Landslova av 1274: Religion, politikk, lov og byrjinga på den norske staten».

Arrangør: Kvinnerad sokneråd

Billettar blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.

Hjarteleg velkommen til jubileumsseminar!

Kart