star
star
star
star
star

Hallingskeid til Rembesdalseter

Fra Hallingskeid følger man T-merkes sti langs Rallarveien til elva Moldåni som passeres på sommerbro. Videre opp Buadalen til stidelet til Osa. Herfra sørover mellom Søre Grøndalsnuten og...

Praktisk info

Enjoy-kode: 732100
Til Hallingskeid kommer man med tog, se NSB.
Type
Turer
Passer for
Voksne
Varighet
8 timer
Lengde
20.4 km
Vanskelighetsgrad
Ekspert
Sesong
Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Fra Hallingskeid følger man T-merkes sti langs Rallarveien til elva Moldåni som passeres på sommerbro. Videre opp Buadalen til stidelet til Osa. Herfra sørover mellom Søre Grøndalsnuten og Storhaugane. Bekken i utoset av vann 1164 skrittes over. Fortsett til bekken ved kraftledninga nedenfor vann 1192. Bekken er brei og grunn og vades greit eller steingås ved liten vannføring. Opp over Langesteinshøgdi og ned i Austdalen. Over Austdøla var det tidligere bru, men den er fjernet. Brostedet er ikke egnet for vading, ruten er derfor lagt om slik at elva vades noe lenger nede der den er brei og grunn, den vades eller steingås lett ved liten vannføring. Videre sørover og opp av dalføret til Reipstjørnane der ruta går over et eide mellom to tjern. Sørøstover på sørsida av Sandvadnutane, det er helårsbro over bekken fra Reipstjørnane. Det er ikke bro over overløpskanalen øst for Langvatnet, men den er vanligvis tørr. Videre på vestsida av Nordelva og bratt ned et skar rett øst for Vardeskorvet. Så mot øst forbi stidelet til Kjeldebu, Simadalen og Liset over sommerbru og til stidelet til Finse. Herfra kort bort til hytta.

Rembesdalseter ligger på en gammel setervoll på vestsida av Rembesdalsvatnet og stod ferdig i 1964. Med Hardangerjøkulen rett utenfor stuevinduet er dette et fristende turmål for mange, spesielt de brekyndige. Terrenget i området er noe krevende, men det er T-merka ruter til hytta fra Kjeldebu, Simadalen og Fossli. Særlig ruta opp fra Simadalen er imponerende. I tillegg går det ruter fra Finse og Hallingskeid.

Du bør være forsiktig med å ta deg fram hit vinterstid, da det kan være stor skredfare og isen på Rembesdalsvatnet ofte er usikker grunnet regulering.