star
star
star
star
star

Fykan/Glomfjord-Trettnes - Snarvei mellom Fv17 og E6

Flerdagstur på ca. 73 km fra Helgelandskysten over Saltfjellet til E6 i Saltdal. Dette er nok den korteste varianten fra Glomfjord til E6 over Saltfjellet. Ruta holder seg derfor ikke bare i...

Praktisk info

Enjoy-kode: 185202
Type
Turer
Passer for
Ungdom, Voksne, Barn, Eldre
Varighet
300 timer
Lengde
73.1 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Flerdagstur på ca. 73 km fra Helgelandskysten over Saltfjellet til E6 i Saltdal. Dette er nok den korteste varianten fra Glomfjord til E6 over Saltfjellet. Ruta holder seg derfor ikke bare i dalstrøk, men det er en del motbakker. Til sammen blir det på hele strekningen nesten 3 000 høydemeter opp og ned igjen.

 1. Dag Fykan-Kvitsteindalen

Turen starter på parkeringsplassen ved den gamle gondolbanen på Fykan. Fra 120 moh følger man stien over brua over Fykanåga til foten av Fykantrappa. Trappe går opp til ca. 450 moh og en får fort utsikt over både Fykanåga, Fykanvatnet og Glomfjorden. Stien går videre på sørsiden av Nedre Navervatnet og sørsiden av Namnlausvatnet. Etter ca. 6 km kommer man til parkeringgsplassen ved Storglomvatnet. Her er det bare å å følge kjøreveien opp til demningen for så å fortsette på stien mellom Storglomvatnet og Namnlausvatnet. Stien holder seg hele tiden på sørsiden av Litle og Store Sandvatnet. Ved stidelet holder man seg fortsatt østover i retning Kvitsteindalen og etappens høyeste punkt med 659 moh er snart nådd. Gamma i Kvitsteindalen kommer da snart i synet.

 • Etappelengde: 13,9 km
 • Høyeste punkt: 659 m
 • Laveste Punkt: 124 m
 • Stigning: 803 m
 • Nedgang: 320 m
 1. Dag Kvitsteindalen-Gråtådalstua via Skavldalen

Fra gamma i Kvitsteindalen går en T-merket rute østover og på nordsiden av Skavdalselva. Her finnes det ikke noen tydelig stiog det er bare å følge dalen oppover. Denne ruten blir tydeligvis ikke brukt av så mange siden det ikke finnes noen oppgått sti. Ved Skavldalsvatnet flater terrenget ut og det går et stykke bortover langs elva før man kommer til turens høyeste punkt med 947 moh. Selv langt ut på sommeren må en være innstilt på å krysse noen snøfelt. Her opp ligger også grensen til Lahko nasjonalpark som vi nå forlater. Nedstigningen er litt brattere og går på sørsiden av Vegdalsfjellet. Mange bekker renner ned i dalen som man må krysse og det kan være noen glatte partier her. Den siste delen av ruten følger stien dalbunnen hvor også Gråtådalstua ligger.

 • Etappelengde: 9,9 km
 • Høyeste punkt: 947 m
 • Laveste Punkt: 594
 • Stigning: 451 m
 • Nedgang: 435 m
 1. Dag Gråtådalstua-Beiarstua

Fra Gråtådalstua går T-merket sti nordøstover. Fra ca. 615 moh går man jevnt oppover til ca. 900 moh. Fra Glimmerfjellet får en god utsikt innover Vegdalen, den tidligere ruten til Kvitsteindalen, og over Simlebreen. Det kan være lurt å fylle vann i tide siden ikke alle bekkene som er inntegnet på kartet fører vann. Stien er mer tydelig enn på den foregående etappen og går videre til Kyskåfjellet. Ved stidelet følger man T-merket løype, mens det går en annen sti ned i Gråtådalen. Fra Roligholhammaren fortsetter turen langs ryggen til man når skogsgrensen. Fra ca. 470 moh blir stien forholdsvis bratt frem til 130 moh hvor Beiarstua ligger.

 • Etappelengde: 15,0 km
 • Høyeste punkt: 905 m
 • Laveste Punkt: 130 m
 • Stigning: 360 m
 • Nedgang: 823 m
 1. Dag Beiarstua-Bjellåvasstua

Fra Beiarstua på 130moh går en tydelig og T-merket sti langs Tverråga opp gjennom Tverrådalen. Dalen er frodig og det går slakt oppover. Første stidele ligger i et skogområde og stien er ikke lenger så godt synlig. Ved stidelet er det skiltet "Bjellåvasstua" retning nordøst. Opp gjennom bjørksogen er er det dårlig merket og merkingen er i tillegg dårlig vedlikeholdt. Her gjelder det å holde retningen og å stole på kart og kompass for å finne frem. Orienteringspunkt underveis er Kristinagamma på ca. kote 580. På Snaufjellet nedenfor Tellingen er merkingen og orienteringen bedre. På ca. kote 700 bøyer stien av i sørøstlig retning for å krysse Ryggen. Høyeste punkt ligger på ca. 755 moh. Stien snirkler seg forbi flere små vatn og Tollådalen åpner seg nedenfor. Det går slakt nedover gjennom skog- og våtmarksområder. Også her er stien ikke eksisterende og dårlig merket. For å komme seg over Tollåga finnes det en helårsbru og noen hundre meter øst for brua ligger neste stidelet. Her er det skiltet, en må gå over ytterlig en bru, og ruten fortsetter østover. Løypen er bedre merket over skogsgrensen og en kommer igjen opp til ca. 700 moh. Forbi noen vatn holder stien seg langs et høydedrag og vender sakte men sikkert først mot øst og så mot sørøst. En siste stigning opp og fra Steinskaret ser en Nordre Bjøllåvatnet med Bjellåvasstua.

 • Etappelengde: 21,5 km
 • Høyeste punkt: 763 m
 • Laveste Punkt: 130 m
 • Stigning: 986 m
 • Nedgang: 388 m
 1. Dag Bjellåvasstua-Trettnes

T-merket sti er godt merket og oppgått. Selv i tåke er det vanskelig å ta feil på hele turen. Etappen starter på ca. 700 moh og går først ca. en kilometer bortover på nordsiden av Nordre Bjellåvatnet. Stien følger en jevn og slak stigning til høyeste punkt på ca. 865 moh. Landskapet er preget av steinblokker og bærer preg av et røft klima. Fra turens høyeste punkt kommer tallrike vatn i synes, derav er Hessihompvatnet det største. Langs hele stien finnes rester fra telegrafstolper som vitner fra en tid langt tilbake der telegraflinjen gikk over Saltfjellet. Etter hvert når man kommer lenger ned og nærmer seg skogsgrensen åpner seg Saltdalen med Saltdalselva. Ved Trettnes krysser man sporet til Nordlandsbanen og snart dukker den første bebyggelsen opp. Fra jernbanesporet er det bare å følge veien ned til Langånes for man når brua over Saltdalselva og men er kommet frem til E6.

 • Etappelengde: 13,4 km
 • Høyeste punkt: 865 m
 • Laveste Punkt: 68 m
 • Stigning: 175 m
 • Nedgang: 828 m