star
star
star
star
star

Frøylandsvatnet - lun familietur langs vatn, skog og jordbruksområder

Turveien på Kleppesiden langs Frøylandsvatnet, fra Orstad til Sandtangenområdet i Time kommune, egner seg ypperlig for småbarnsfamilier. Standarden på veien er beregnet til turgåing, trimming og...

Praktisk info

Enjoy-kode: 120595
Egen transport. Rv. 505 til sykkelcrossbanen ved Orstad. Parkeringsplass er opparbeidet. Fv. 261 til Engelsvågen. Parkering vest for jernbaneundergangen. Fv. 252 fra Kleppe til Klepp Stasjon. Parkering på sørsiden av jernbaneundergangen ved Gunnarsberget.
Type
Turer
Passer for
Voksne, Barn, Eldre
Varighet
3 timer
Lengde
8.1 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turveien på Kleppesiden langs Frøylandsvatnet, fra Orstad til Sandtangenområdet i Time kommune, egner seg ypperlig for småbarnsfamilier. Standarden på veien er beregnet til turgåing, trimming og sykling. Den har et godt grusdekke og er da også egnet for rullestol. Også på blåsende dager er dette en velegnet tur. Veien går gjennom terreng som veksler mellom barskog, lauvskog og noen åpne partier der du kan se utover vatnet.

Det er flere lune viker. Noen har rik vegetasjon av vannplanter, mens andre har sandstrender. Fuglelivet er artsrikt, spesielt om våren. Ut over sommeren kan du oppleve å se toppdykkere med kyllinger på ryggen, sivhøner med små nøster svinsende rundt seg i vannskorpa og mange andre andefugler med unger. Flere svanepar er å se gjennom hele året.

Renseparker Langs Frøylandsvatnet er det et intensivt jordbruksmiljø. Derfor har tilsig til bekkene ført til forurensing av Frøylandsvatnet. Så lenge det er jordbruk i dette området, vil det alltid være tilsig av gjødselstoffer. Derfor er det bygget renseparker i utløpene av bekkene som renner inn i vatnet. Hva er så en rensepark? For å hindre at forurensa vann renner direkte inn i Frøylandsvatnet, anlegges først et sedimenteringsbasseng der større partikler bunnfelles. Vannet blir så ført videre gjennom et deltaområde med vegetasjon som har stor evne til å ta opp næringsstoffer. Næringsstoffer blir også avsatt på stein, røtter og andre materialer vannet møter på sin vei før det renner ut i Frøylandsvatnet.

Sandtangane er gamle elveløp Da innlandsisen for alvor begynte å smelte vekk fra Jæren for 14.000 år siden, rant en kjempestor breelv i en tunnel under isen fra Foss-Eikelandområdet, over Frøylandsvatnet og videre ut til kysten ved Vik - Orre. Breeleven sto under kraftig trykk og førte med seg store mengder løsmasser. Elvesystemet kani dag rekonstrueres ved hjelp av eskere; ryggformete avsetninger av lagdelt sand, grus og stein som er avsatt i smeltevannstunnelen. De karakteristiske tangene over midtre og søndre del av Frøylandsvatnet hører med til dette esker-systemet.

Rute: Gang- og sykkelsti med grusdekke, lengde: 7 km.

Kart: Norge-serien Stavanger 1: 50 000.

Fiske: Rik bestand av aure, lagesild, sik og sørv. Se oppslagstavlerved vatnet.

Båndtvang:

    1. – 15. 10.