star
star
star
star
star

Fra Tistedal til svenskegrensen.

Turen mellom Ertemoen ved Tistedal og Budalsvika (DNT-hytte) ved Nordre Boksjø er 27 km lang og går i ubefolket område langs flere sjøer og tjern, gjennom gran- og furuskog. Denne turbeskrivelsen...
Foto: Jan-Erik Bjerkeli

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 600044
For å komme til Tistedalen skianlegg kjører man FV 21 fra E6 gjennom Halden og Tistedal. 700m etter at Stangeskovene trelastbruk er passert, tar veien til Tistedalen Skianlegg av til høyre. Her er det god plass til parkering.
Type
Turer
Passer for
Ungdom, Voksne, Eldre, Barn
Varighet
120 timer
Lengde
25.1 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turen mellom Ertemoen ved Tistedal og Budalsvika (DNT-hytte) ved Nordre Boksjø er 27 km lang og går i ubefolket område langs flere sjøer og tjern, gjennom gran- og furuskog.

Denne turbeskrivelsen tar utgangspunkt ved Tistedalen Skianlegg på Ertemoen.

Fra skianlegget følger man veien til Ertehytta, og videre langs skogsbilvei og sti forbi Sagtjern og ned til Store Erte. Ved Sakssætre dreier stien mot syd og følger Store Erte til Kverntjern. Videre fortsetter stien mot Hafsrød. Rett før man kommer ut på veien ved Hafsrød passeres et minnesmerke.

Minnesmerket er reist for to ungdommer fra Halden som ble skutt her 29.9.1944. Erik Olsen og Arne Erlandsen var begge med i Milorg i Halden og var på kureroppdrag da de ble skutt.

Forbi Hafsrød gård og videre mot Nybølekasa går vi på gårdsvei/skogsbilvei. Ved Nybølekasa tar stien

av fra skogsbilveien. Vær OBS her, løypa gjør en S-sving, først mot høyre og etter ca 130 m mot venstre. Da er man kommet inn i skogen igjen, og er på veg mot Taklund. På vegen passeres Angerstjern og Elgetjern. Ved Angerstjern, til høyre for stien, ligger det en gapahuk som er velegnet for overnatting.

Før man kommer fram til Taklund er stien lagt litt om, man passerer til venstre for Taklund i litt avstand fra plassen.

Etter Taklund går vi på gammel sti ned mot Taklundbukta i Nordre Boksjø. Herfra går stien langs sjøen i litt varierende avstand til vi svinger opp mot Trondsholtet. Forbi Trondsholtet følges nyanlagt skogsbilvei et lite stykke før stien tar av til venstre. Etter ca. en km gjennom skogen kommer vi ut på skogsbilvei et lite stykke nord for Hauglund.

Forbi Hauglund følger vi skogsbilvei fram til et skogsbilveikryss der vi tar til venstre nedover mot

Nordre Boksjø. Fra Nordre Boksjø ned til Søndre Boksjø er det bare 400 m, og her krysser vi kommunegrensen mellom Halden og Aremark kommuner.

I det vi ser Søndre Boksjø foran oss krysser vi også grensen til Lundsneset naturreservat.

Lundsneset naturreservat er Østfolds største med sine 26 km². Det omfatter den norske delen av Søndre Boksjø med skog vest og nord for sjøen. Fredet i 1993 og utvidet 2013, med nye vernebestemmelser. I øst grenser området til Tresticklan nasjonalpark i Sverige. Samlet er dette det største verneområde i skog i lavlandet i Sør-Skandinavia.

Vi følger fortsatt skogsbilveien til det er 100m igjen til Ødegården. Der tar stien mot Budalsvika av

mot høyre ned bakken. Stien herfra og fram til Budalsvika krysser flere av de karakteristiske nord-syd-gående åsryggene som er typisk for dette landskapet.

Se omtale av Budalsvika-hytta på: https://www.ut.no/hytte/3.1601/

For å unngå å gå samme vei tilbake, og hvis man har alliert seg med noen som kan hente, kan man velge tre forskjellige stier ut fra Budalsvika.

Alternativ 1: Korteste vei til bilvei er å gå østover gjennom Tresticklan nasjonalpark til Råbocken parkeringsplass. Avstanden er 4,5 km på lettgått og godt merket sti med mange klopper.

For å komme til Råbocken med bil: Følg fv. 21 fra Halden til Fjell Bru og videre på fv. 106 til riksgrensen ved Bjørkebekk. Fortsett inn i Sverige fram til kryss og ta til høyre mot Ed. Følg veien fram til skilt Nasjonalpark og Røkullehøgen. 3 km. fram til Råbocken med stor parkeringsplass.

Alternativ 2: Sti fra Budalsvika over Høgestang langs Langetjern til Remnevannet, ca. 12km. For det meste god sti, men kanskje noe mangelfullt merket.

For å komme til Remnevannet med bil: Følg fv. 21 fra Halden til Fjell Bru og fortsett videre på fv. 106 3,1 km til Remnevannet.

Alternativ 3: Fra Budalsvika på skogsbilvei, som gjennom naturreservatet er i ferd med å gro igjen , til Holmegil ved Bjørkebekk , 12,5 km

For å komme til Holmegil med bil: Følg fv. 21 fra Halden til Fjell Bru og videre på fv. 106 til Holmegil kapell ved Bjørkebekk.