star
star
star
star
star

Fra Saksvikvollen til Hommelvik over Jervfjellet

Gjennomgangstur over Jervfjellet. Gjennom variert fjell- skog- og myrterreng, mest i terrenget, litt etter sti og vei. Dette er en ganske tunggått gjennomgangstur fra Saksvikvollen på veien mellom...

Praktisk info

Enjoy-kode: 379167
Det er ingen bussforbindelse som går på veien fra Jonsvatnet til Dragsten forbi turutfartsparkeringsplassen på Saksvikvollen. Så alternativene er å ta drosje, få skyss eller å kjøre bil og hente den etterpå.
Type
Turer
Passer for
Voksne, Eldre, Barn
Varighet
20 minutter
Lengde
14.7 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Gjennomgangstur over Jervfjellet. Gjennom variert fjell- skog- og myrterreng, mest i terrenget, litt etter sti og vei.

Dette er en ganske tunggått gjennomgangstur fra Saksvikvollen på veien mellom Jonsvatnet og Dragsten og fram til Hommelvik. Fra Saksvikvollen er det kupert og bratt over Jervfjellet. Framover Malvikmarka og Stavsjøfjellryggen er det et småkupert åpent skogsterreng og fine myrdrag. Det er bratt ned til Hommelvik. Vi kan følge skiløypetraseer på noen strekninger.

Følg skogsveien mot nord fra Sagvikvollen. Den er inntegna på turkartet, men ikke på kartene i målestokk 1:50 000. Du kommer opp på et myrområde før terrenget bikker utfor mot nordøst. Ta opp fra myrene mot sørøst opp en skogsvei som, svinger bratt innunder en hammer og kommer opp i myrsøkket nord for Sjåvidthøgda. Herfra tar du over kollen nord for myrsøkket (Tiurhaugen) (460 moh.) og skrår bratt ned til søkket som går inn mot nordvest fra Bjørnstadtjønnin (370 moh.). Det er også mulig å ta “direkteruta” nedenfra og opp i dette søkket, men turen over Tiurhaugen er mye finere og anbefales. Ta opp sørryggen på Jervfjellet. Det er mange ramper, hyller og stup på vei opp, men greit å finne passasjer.

Ei hule som kalle Finnpålstuggu er innmerka på turkartet. Den ligger på ei hylle som du kommer opp på helt i starten av oppstigninga mot Jervfjellet. Den fredløse samen Pål Karja skal ha hatt tilhold her på 1700-tallet.

Den snaue delen Jervfjellryggen er ca 1,5 km lang. Her er det et variert og vakkert landskap med bare fjellrygger, myrområder med småtjønner og du får du en flott utsikt ned i Malvikmarka, ut over Jonsvatnet og østover mot Vennafjellet og fjellene i Sylan. Selv om det er tidlig, anbefales det i godvær å finne en fin plass for en lang rast her. Følg ryggen fram over den første toppen på 496 moh. og den høyeste, Trulsen, på 504 moh.

Dra videre nordøstover ned til søkket før Litlbergfjellet. Herfra tar du Fjellkleiva, som er en bratt og svinget gammel kløvvei, ned til platået på nedsida av Jervfjellskrenten. Kleiva er inntegna på turkartet, men ikke på kartet i 1:50 000.

Følg den uthogde skiløypa herfra etter myrer og gjennom skogholt ned til veien mellom Jonsvatnet og Mostadmarka og videre mot nord fram til skogsveien som går i retning Vulusjøen og Hønstad. Fra rett sør for Ertstjørna, på det høyste punktet av veien som går i retning mot Vulusjøen, tar du av skiløypa som går opp mot nordøst. Følg denne i store svinger etter myrdragene fram til Vulusjødalen. Fra skiløypekrysset her tar du bratt opp mot nord og passerer over Engseterbergkjølen. Herfra er det en sammenhengende kupert rygg mot nordøst framover Skarpåsen og Stavsjøfjellet fram til kanten mot Hommelvik.

Engseterbergkjølen (338 moh.) og Merkespynten på Stavsjøfjellet (ca 340 moh.) er de høyste punktene på ryggen.

Følg den varierte ryggen med åpent skogsterreng og store og små myrområder til du er framme på kanten mot Hommelvik. Følg med på kartet. Ta ned etter gamle traktorspor og -veier til kjøreveien fra Mostadmarka mot Hommelvik. Denne turen av turen er litt tyngre enn varianten om Stavsjøen, men er mye mer variert og gir flotte utsikter. Som avslutning på turen anbefaler vi et bad i sjøen ved den fine stranda på yttersida av stasjonen i Hommelvik. Her er det reint vatn og tilrettelagt for bading. På stasjonen ligger det fine serveringsstedet Rampa. Her kan vi spise middag etter badet.

Hjemreise: Det er hyppige avganger med busser og tog fra Hommelvik også i helgene. Dette gjør at du har stor frihet når du skal tilbake etter endt tur.

Varianter : Start fra Gjenvollhytta: En lengre variant av turen er å starte den helt fra Gjenvollhytta opp fra Bjørkli i Klæbu. Det er svært sjelden bussforbindelse til Brøttem og Bjørkli. Se beskrivelsen av vinterturen fra Bjørkli / Gjenvollhytta til Hommelvik.

Kortere innunder Jervfjellet: Jervfjellet er turens høydepunkt. Men du kan finne en lettere rute gjennom det kuperte terrenget på nordvestsida innunder Jervfjellskrenten. En gjennomgående skogsvei går på innsida av Lomtjønna og fører deg fram til veien mellom Jonsvatnet og Mostadmarka.

Lettere om Vulusjøen og Stavsjøen: En litt lettere, men langt fra så variert og spennende variant er å la turen gå om Vulusjøen og Stavsjøen. Følg veien nordover til Vulusjøen og ta av fra veien fra vestenden av Vulusjøen. Følg stien på nordsida av vatnet fram til hytta til Malvik idrettslag. Her er det servering i helgene om vinteren. Følg den utplanerte lysløypa videre forbi nordspissen av vatnet og videre et stykke mot øst. De merka skiløypene er inntegnet på turkartet. Ta av skiløypetraseen som går mot nord. Den dreier etter hvert mot nordøst og kommer fram til de våte Fjølburmyran. Vi følger løypa videre etter myrene ned daldraget mot Stavsjøen. Den tilrettelagte Kjerkstien som går fra Mostadmarka til Malvik krysses på Fjølburmyra og to store kraftledninger passeres i samme område. Følg løypa mot nordøst mot Stavsjøen og Sveberg. Vi kommer etter hvert inn på skogsvei. Ta av stien som passerer over bekken i sørvestenden av Stavsjøen. Her er det anlagt ei fin bru. Følg stien på sørøstsida av sjøen fram til området ved demningen.

Stavsjøen er ikke lenger drikkevannskilde for Malvik og er åpnet for bading.

Fra Stavsjøen er det 2,5 km etter vei ned til Hommelvik sentrum. Skogsveien passerer over munningen av motorveitunnelen og tar ned forbi Halstad.

Alternative avslutninger mot Malvik Etter at du har passert Vulusjøen på den varianten, kan du følge Kjerkstien og komme ned mot bygda i Malvik langs denne. Eller du kan fra området der Kjerkstien passerer Røsttjønna, ta ei skiløype mot nord ned til Engan eller ned forbi Lauvtjønna og fram til Stav. Følg bygdeveier ned til motorveien eller fortsett videre ned til den gamle riksveien. Noen busser følger motorveien, men det er holdeplasser bare noen få steder, bl.a. ved Stav og Svebergkrysset. Andre busser følger den gamle riksveien.

Kart: Turbeskrivelsen refererer til Statens kartverks kart 1:50 000, blad 1621 IV Trondheim og 1621 I Stjørdal. Turen dekkes av turkart for Malvik 1:25 000. Skiløypene som det henvises til er inntegnet på turkartene.