star
star
star
star
star

Fotståtoppen, 279 m.o.h.

Dette er en fin og barnvennlig skogstur i lett terreng. Turen starter ved Kattjern og går sørover gjennom skogen. Det er skilt underveis som viser vei. Hele runden er 3,5 km og terrenget stiger...

Praktisk info

Enjoy-kode: 707382
Kjør Fv 281 til Snarum og ta inn Bjoretjernsveien. NB! Bomvei 30 kr. Etter bommen kjører dere rett fram og så gjennom grind til venstre. Husk å lukke grinda. Det går husdyr på beite. Etter ca 1 km kommer dere til der stien starter. Bilen kan parkeres i lomme på venstre side av veien.
Type
Turer
Passer for
Barn, Eldre, Voksne
Varighet
1 time
Lengde
2.7 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Dette er en fin og barnvennlig skogstur i lett terreng. Turen starter ved Kattjern og går sørover gjennom skogen. Det er skilt underveis som viser vei. Hele runden er 3,5 km og terrenget stiger med kun 60 meter, så dette er en forholdsvis lett tur. Landskapet er preget av furuskog, og skogsbunnen er dekket av lyng og lav. På selve Fotståtoppen er det noe berg i dagen.

En fin tur for liten og stor. Smør nistepakka, ta på gåsko, og begi deg ut i Holleias flotte turterreng. GOD TUR!

Litt om Holleia: Fotståtoppen ligger i den sørvestlige delen av Holleia, som er det skogkledde åslandskapet mellom innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. I utstrekning er det 450 m2 stort og det er et småkupert skogsterreng med mange vann og tjern. Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Størsteparten av området ligger mellom 200 og 400 meter over havet, mens den s.k. Høg-Holleia ligger på 500 og 600 meters høyde. Den høyeste toppen er Rudskollen (712 m.o.h.), men det er Grønknuten (681 m.o.h.) som regnes som toppen med den flotteste utsikten. Fra denne er det fritt utsyn mot Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden.

Navnet Holleia har mange forklaringer, det kan bl.a. omme av det norrøne ordet for høydedrag (hòll/hvàll) sammen med uttrykket eiga, i betydningen en som råder over noe, i dette tilfellet jakt- og fiskerettigheter. En annen forklaring er at navnet kan bety god gangsti. Siste stavelsen, eid, betydde et sted folk gikk mellom to vassdrag.

Det er forøvrig et rikt dyre- og fugleliv i Holleia, og området er kjent for å ha mye storfugl og orrfugl. Peter Chr. Asbjørnsens beretning "En tiurleik i Holleia" har bidratt til at mange har kommet hit for å oppleve tiurleiken.

Av botaniske særegenheter kan nevnes "Bakkevollmasta", Holleias største furu, som er anslått til å være 12 m3. "Haukelibresken" er en av Norges største einere, 13 meter høy og 30 cm i diam. Ellers er det også "Huldreselja" på Bråtavollen, som det må 3 mann for å favne om.