FØRDEKONFERANSEN 2021: MANGFALD I UTAKT

Det er eit uttalt mål at mangfald skal vere ei synleg og sterk kraft i utvikling av kunst- og kulturlivet. Meininga er at alle skal delta, og at menneske med ulik kompetanse og ulik bakgrunn,...
08.jul
-
09:30

Praktisk info

Enjoy-kode: 457531
Type
Læring
Passer for
Voksne, Ungdom, Eldre
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo

Detaljer

Det er eit uttalt mål at mangfald skal vere ei synleg og sterk kraft i utvikling av kunst- og kulturlivet. Meininga er at alle skal delta, og at menneske med ulik kompetanse og ulik bakgrunn, etnisitet, kjønn og funksjonsevne skal vere ein naturleg del av all kunst og kultur. Korleis står det i praksis til på dette området i 2021?

Utfordringar med mangfald i kultursektoren er tema for Førdekonferansen i år. Etter mange år med debatt, er det framleis ikkje sjølvsagt at vi finn tilsvarande tal aktørar i kulturområdet som representerer mangfald i etnisitet, seksualitet, kjønn, eller funksjonsevne som i befolkninga elles. Aktørar som er, eller representerer noko ukjent, utfordrande eller provoserande møter særlege hindringar. Enkelte møter haldningar som både er fordomsfulle, trugande og som kan vere direkte farlege. Kva skjer når kunsten ein skapar vert sett på som ein irritasjon eller ein provokasjon?Vi inviterer først og fremst kulturarbeidaren sjølv til å svare på spørsmåla våre. Vi ber spanande kunstnarar om å dele sine meiningar om og erfaringar rundt med- og motkrefter i storsamfunnet. Kva går vi glipp av når kulturen framleis er særs einsarta? Gjer det oss til eit fattigare folk? På konferansen vil du møte folk som veit korleis kreativitet og kunstnarlege uttrykk vert påverka av å bli sett i bås og snevra inn til å skulle tolkast innafor rammene til identifiserande nemningar som «den homofile forfattaren» eller «den afrikansk-norske poeten». Til konferansen kjem menneske som har sterke stemmer i denne debatten i det offentlege rom – og som modig gjev uttrykk for meiningane sine.Konferansen vert leia av Maria Utsi.Detaljert program og lenkje til påmelding kjem 3. mai.

Innleiarar: THOMAS MICHAEL WALLE BJØRN HATTERUD CAMARA LUNDESTAD JOOF MARTE SOLHEIM MARIA UTSI CLIFF MOUSTACHE EVEN TORGAN TINE SKJOLD m fleire

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på påfordefestival.no.

Kart