star
star
star
star
star

Follo museum - Seiersten skanse (Frogn kommune)

Muséet, som viser vår kulturelle arv fra nær fortid, ligger vakkert til på Seiersten med løvskog rundt bygningsmassen. Om du starter turen fra Follo museum vil den også passe for...
Foto: Trygve Gulliksen

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 948030
Fra Follo museum parkering eller fra omsorgsboligen på Ullerud via brua ved Ulleruddammen
Type
Turer
Passer for
Barn
Varighet
1 time
Lengde
0.9 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Muséet, som viser vår kulturelle arv fra nær fortid, ligger vakkert til på Seiersten med løvskog rundt bygningsmassen. Om du starter turen fra Follo museum vil den også passe for forflytningshemmede. Ellers er det mulig å starte fra parkeringen ved Ullerud. Her legger vi inn litt lokalhistorie. Gårdsnavnet er opprinnelig Uglerud etter bekken Ugla som renner ut av den tidligere isdammen her. Ugla renner ned til Lensmannssvingen og Holmendammen, en isdam anlagt i 1880. Herfra heter den Vennebekk og renner nedover langs Tranga, under Sukkenes bro ved Reenskaug hotell, krysser Storgata og ut i fjorden på Vennebekkstranda. Bekken var vaskeplass for mange husstander og en god gytebekk for sjøørret. Mang en storørret har endt sine dager her, ved fiske eller ulovlig lystring. På folkemunne fikk imidlertid bekken etter hvert navnet Raskebekken. Folk tømte latrinene sine her, med tilkommende lukt og mer håndfaste partikler. Grunnet forurensningen ble bekken dessverre lagt i rør. I dag hadde den vært et idyllisk innslag i bybildet. Fra Ullerud går stien syd for omsorgsboligene og bratt opp til demningen. Du går i løvskog langs dammen og kommer opp til muséet ved siden av en korntørke fra Smedbøl i Ås. Lokalt kalt ei kjone. Så tilbake til parkeringsplassen ved Follo museum. Du går østover langs grusveien og inn i museumsområdet. Først passerer du skysstasjonen Korsegården fra Ås, bygd i 1740. Videre sydover kommer skolestua fra Holstad, bygget i 1860. Neste bygning er bryggerhuset fra Skjellerud i Frogn, bygget i 1750. Nå kommer du til krumtappen på tunet, Børsum-bygningen med låve. Den er fra 1747 og er hentet fra Ås. Bygningen ligger idyllisk til, omringet av store eiketrær. Her ligger også stabburet fra Seiersten prestegård; det er fra år 1800. Tidligere sto det på Seiersten skanse. Videre sydover, hvor stien fra Uglerud kommer opp, passerer du ei kjone, det lokale navnet for korntørke. Du går så vestover og kommer til den trivelige husmannsplassen Sagstua fra Emmertstad og Hauer gård. Nå går du langs museumsveien og inn på Follo museum igjen og passerer administrasjonsbygningen, hvor det er kafé og separatutstillinger. Det går bratt opp til Seiersten skanse som ble bygget i 1898–1900. Arbeidet ble utført av svenske steinarbeidere fra Bohuslän. Steinbruddet ligger fortsatt synlig i skogen litt nord for festningen. Skansen ble anlagt for å motstå angrep fra øst og har kun vært bemannet to ganger, i 1905 og i 1917. Det er et lukket forsvarsverk med skuddfelt mot angripere fra nord, øst og syd. Det er 24 dekningsrom, ammunisjonsrom og rekvisittrom. Festningsmurene er beskyttet av en åtte meter tykk jordvoll. Det ligger to gjenfylte brønner på området. Kasernene, som lå i dumpa rett nord for festningen, ble revet under andre verdenskrig. Kun grunnmurrester står igjen. Den vakre Drøbak prestegård lå på området og ble revet rett før byggingen av festningen startet. Til slutt er det retur til Follo museum.