star
star
star
star
star

Fokstumyra

Barnevennlig rundtur, med stor sjanse til å se sjeldne fugler og elg. Det er også ett fuglekikkertårn på Fokstumyra. Turen er enkel og gå. Med mye klopper og opparbeidet sti. Fokstumyra ble i...
Foto: Ole Thøring

Praktisk info

Enjoy-kode: 721930
Sving av E6 ved Fokstugu. (Bil) Sving av nasjonalparkvegen over Dovrefjell (Sykkel)
Type
Turer
Passer for
Barn
Varighet
3 timer
Lengde
6.5 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Barnevennlig rundtur, med stor sjanse til å se sjeldne fugler og elg. Det er også ett fuglekikkertårn på Fokstumyra.

Turen er enkel og gå. Med mye klopper og opparbeidet sti.

Fokstumyra ble i 2002 utnevnt til Ramsarområde (internasjonalt viktig våtmark og fugleområde.)

FREDNINGSBESTEMMELSER (UTDRAG)

For å ivareta verneformålet er det lagt noen begrensninger på ferdsel og bruk av Fokstumyra:

  • I tidsrommet 1. mai til 1. august er det forbudt å ferdes i reservatet, unntatt på oppmerket sti fra Fokstugu gard. Vanlig ferdsel er tillatt langs Nysætervegen, men parkering av motorkjøretøy er forbudt langs denne.
  • Camping, hensetting av campingvogn, telting, oppsetting av kamuflasje-innretninger, bålbrenning og opplag av båt er forbudt.
  • Bruk av hest, sykkel, seilbrett og alle typer motorkjøretøy er forbudt.
  • Idrettsarrangementer, jaktprøver, guidede turer og annen form for organisert virksomhet er forbudt. Organisert virksomhet/guidede turer langs stien er likevel tillatt, men bør avtales med oppsynet på Fokstugu gard.
  • Fiske og sanking av bær og matsopp er tillatt utenom perioden med ferdselsforbud.
  • Alt dyreliv er fredet hele året mot enhver form for skade, ødeleggelse og forstyrrelse. Dette gjelder også hi, reir, egg og unger.
  • Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Det er gjort visse unntak for jakt på hjortevilt.
  • Vegetasjonen, også døde trær og busker, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er ikke tillatt å plukke blomster.