The Filipino Superwoman band - Eisa Jocson (PH) // METEOR 2023

NO: Filippinere er kjent for «å tjene verden» i alskens roller – fra hushjelper, pleiere og omsorgspersoner til sjøfolk og kelnere. Filippinske musikanter i utenlandsfart er heller ikke fremmed...
28.okt
-
kl 21:00

Detaljer

NO:

Filippinere er kjent for «å tjene verden» i alskens roller – fra hushjelper, pleiere og omsorgspersoner til sjøfolk og kelnere. Filippinske musikanter i utenlandsfart er heller ikke fremmed for denne globale tjenesteøkonomien. De opptrer som danseband og imøtekommer etterspørselen for vestlig pop-musikk på hoteller, klubber, båter og fornøyelsesparker over hele Asia og Midtøsten. Sentralt i repertoaret for dette bandet står husmorlåten Superwoman fra 1988. Velkommen til subversiv dansebandkveld!

Mer informasjon: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/eisa-jocson-the-filipino-superwoman-band/

Om billettpriser:

Betal-det-du-kan betyr: De som har god råd oppfordres til å betale mer slik at de som har dårlig råd kan betale mindre. Du kan også velge å betale mindre for noe du er usikker på, og heller betale mer neste gang. Velkommen i teatret!

EN:

Filipinos are known to “service the world“ in various roles – from domestic helpers, nurses and caregivers to seamen and waiters. The Overseas Filipino Musician (OFM) is no stranger to this global industry phenomenon. They manifest in the form of show bands to cater the demand for western music in hotels, clubs and entertainment parks throughout Asia and Middle East. At the core of the repertoire of this band is the housewife song Superwoman by Kathy White. Welcome to a subersive dance band night!

More information: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/eisa-jocson-the-filipino-superwoman-band/

About the ticket price system:

Pay-what-you-can means: Those who can afford a higher ticket price are encouraged to pay more so that those who cannot afford it can pay less. You may also chose to pay less for something you are unsure about, and pay more next time. Welcome to the theatre!

METEOR2023 Internasjonal teaterfestival 18.-28.oktober

Praktisk info

Enjoy-kode: 989388
Type
Festivaler
Passer for
Voksne, Barn, Eldre, Ungdom
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo