Fagdag om seksuell helse

Velkommen til fagdag om positiv seksualitet og seksuell helse for ansatte, studenter og undervisere i helse- og omsorgssektoren, og andre interesserte. Du kan delta på Litteraturhuset i Oslo, eller...
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.
12.nov
-
kl 09:00

Detaljer

Velkommen til fagdag om positiv seksualitet og seksuell helse for ansatte, studenter og undervisere i helse- og omsorgssektoren, og andre interesserte. Du kan delta på Litteraturhuset i Oslo, eller online, på alle eller noen av bolkene!

Bolk en:

09.00

Velkommen

 • Åpningstale, byråd for eldre, helse og innbyggertjenester invitert

09.15

Kraften vi kaller seksualitet

 • How can we integrate sexual pleasure in our work with sexual health? And why is it vital? Sexual health and sexual rights have long been considered key to overall health and wellbeing. However, policy and practice in the areas of SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) have often neglected any consideration of sexual pleasure. A holistic approach that considers sexual health, rights and pleasure simultaneously have shown to give better results than the traditional risk-based approach. The “triangle approach” is an innovative conceptual framework that shows you how! Vithika Yadav, Head of Love Matters India and Chair of Global Advisory Board on Sexual Health & Well-being (GAB) - online
 • Nytelsesbarometeret I hvilken grad har vi integrert seksuell nytelse i vårt SRHR-arbeid? Hvor har vi forbedringspotensial - og hvordan setter vi i gang? ved kurs- og foredragsholder Kjersti Helgeland
 • Det er privat Må jeg snakke om alt? Jeg er redd for å støte, jeg er redd for å høre ting jeg ikke liker eller kan akseptere, jeg er redd for å få mine egne traumer trigget. Om personlige verdier, fordomsfri dialog og yrkesetikk. samtale med professor i etikk, Ole Martin Moen, OsloMet

Bolk to

11.00

Snakk om det!

 • Hvor komfortable er studenter på helsefag med å snakke om seksuell helse? OsloMet har i flere år forsket på vernepleierstudenter og temaet seksuell helse. Hensikten er å forbedre kompetansen slik at de kan støtte brukere/pasienter bedre på dette området. Vi har arbeidet med spørreskjemaet Students Attitudes towards Addressing Sexual Health – Extended Version (SA-SH-Ext), i et nordisk samarbeidsprosjekt. SA-SH-Ext er multiprofesjonelt og viser blant annet til hvor trygge studenter er på å kunne snakke med pasienter/ brukere om seksuell helse, og om de tenker at de kommer til å snakke om temaet seksuell helse i fremtidig arbeid. Her får dere høre resultater og erfaringer fra denne forskningen. ved universitetslektor Gerd Hilde Lunde og professor Kristina Areskog
 • Samtaler om seksualitet hos legen Samtaler om seksualitet hos legen er det mange som etterlyser, både pasienter, pårørende, medisinstudenter og leger selv. Det er laget 22 opplæringsfilmer om hvordan leger og annet helsepersonell kan integrere seksuell helse i en konsultasjon. Vi får en introduksjon til prosjektet og se eksempel på en film. Filmene kan benyttes gratis både innenfor kurs og uavhengig av kurs fordi metarefleksjoner i etterkant av konsultasjonen tydeliggjør både teori og perspektiver. Medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo er en av samarbeidspartnerne. Filmene er laget med støtte fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. ved prosjektleder og pedagogisk ansvarlig, universitetslektor Stine Kühle-Hansen
 • Hvordan gjør jeg det da? Det finnes flere gode veiledere og verktøy du kan bruke om du føler deg usikker på hvordan du skal bringe temaet seksualitet på banen med en pasient/bruker. Stikkord :PLISSIT, inkluderende språk, nytelsesbarometer, åpne spørsmål. ved sexolog Yvonne Dolonen og festivalsjef Kjersti Helgeland
 • Panelsamtale Hvordan kan vi normalisere det å snakke om seksualitet ut over problemer og skader? Dialog med publikum. med Kristina Areskog, Stine Kühle-Hansen, sykepleier Ragnhild Jakobsson med flere, ledet av Kjersti Helgeland

Bolk tre

13.15

Med assistenter på soverommet

 • Hvordan ivareta både brukere og ansatte? Om utfordringer og mulighetsrom for gode seksuelle opplevelser når du har et assistansebehov. Ingrid Thunem og Ola Schrøder Røyset arbeider med seksualitetsspørsmål i Medvind assistanse som er en leverandør av BPA (brukerstyrt personlig assistanse). De kommer med praktiske og konkrete eksempler både på hvordan fasilitere gode opplevelser for borgere, men også det å sikre et godt arbeidsmiljø. Hvordan snakker vi om og forholder oss til funksjonsvariertes seksualitet? Ingrid Thunem og Ola Schrøder Røyset, Medvind assistanse
 • Seksualtekniske hjelpemidler Det er fortsatt mange som ikke kjenner til muligheter til å få stønad fra NAV til seksualtekniske hjelpemidler. Hvordan fungerer dette, og hvordan håndterer man ignorante leger? ved Silje Mathisen, rådgiver Likestillingssenteret
 • Panelsamtale Hvordan kan de av oss med behov for personlig assistanse få hjelp til å ha et tilfredsstillende seksualliv? Utfordringer og fordommer? Hva er mulig innenfor gjeldende retningslinjer? Hvorfor må vi snakke mer om det? Gode eksempler? Hva trengs? Dialog med publikum. med Ingrid Thunem og Ola Schrøder Røyset, Silje Mathisen, Hilde Lunde, OsloMet, rådgiver Siri Espe fra Unge funksjonshemmede, sexolog Yvonne Dolonen.

Bolk fire

14.45

Seksuell helse på institusjon

 • Ikke forstyrr, jeg runker Er det mulig å legge til rette for positiv seksualitet på institusjon? Eksempler fra arbeidshverdagen på Sunnaas sykehus HF. ved sexolog Yvonne Dolonen og sykepleier Thor Kr. Kvello
 • Positiv seksualitet i kriminalomsorgen Fra fleip og usikkerhet til engasjement og trygghet. Erfaringer fra et nasjonalt pilotprosjekt for innsatte i Oslo fengsel. Seksuell helse er et neglisjert tema i norske fengsler. Prosjektet setter positiv seksualitet på dagsorden både for ansatte og innsatte, med mål om å bidra til bedre livskvalitet og mestringsfølelse for innsatte og en bedre tilbakeføring til samfunnet. ved fengselsleder Nils Leyell Finstad, prosjektleder Pål Endresplass, fengselsbetjent Anders Velten og en innsatt
 • Panelsamtale Hvordan kan vi tilrettelegge for at brukere/beboere/innsatte har mulighet for og føler seg trygge til å ivareta sin seksuelle helse? Dialog med publikum. med fengselsleder Nils Leyell Finstad, sykepleier Thor Kr. Kvello, sexolog Yvonne Dolonen, prosjektleder Janne Bromseth, Nasjonalt kompetanseløft i eldre og seksuell helse, FRI, ledet av festivalsjef Kjersti Helgeland

Kl. 17-20: PUST UT - en metodebok

Mennesker med utviklingshemming kan oppleve motstand på egen seksualitet. Som skeiv med utviklingshemming blir dette en dobbel stigmatisering, hvor de blir både selvlysende og usynlig på en og samme tid. Forskningen viser at helsepersonell er usikre på hvordan snakke om seksuell helse med tjenestemottaker. Dette må endres!

Metodeboken gir helsepersonell kunnskap og et samtaleverktøy om skeiv seksuell helse tilpasset mennesker med utviklingshemming. Alle som deltar på kurset får metodeboken gratis. Spørsmål kan rettes prosjektleder Carina Elisabeth Carlsen: carina@likestillingssenteret.no

Med Kaisa Milch Johannesen og Ada Svarstad Solberg på OsloMet, Pilestredet P48.

For bedrifter/organisasjoner/studiesteder som ønsker fysisk/online billett til ansatte/medlemmer/studenter, kontakt Kjersti Helgeland på post@nytfestivalen.no for spesialtilbud.

Praktisk info

Enjoy-kode: 788356
Type
Festivaler
Passer for
Barn, Voksne, Ungdom, Eldre
Kilde
TicketCo

Sponsede linker