Engler og spøkelser på barnerommet

Hvordan traumer i tidligere generasjoner påvirker barnets tilknytningsrelasjon og hvordan dette kommer fram i terapirommet Hvordan kan foreldrenes historie påvirke spedbarnet? Det psykiske...
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.
18.apr
-
kl 19:00

Praktisk info

Enjoy-kode: 930822
Type
Læring
Passer for
Voksne, Eldre, Ungdom
Kilde
Tikkio

Sponsede linker

Detaljer

Hvordan traumer i tidligere generasjoner påvirker barnets tilknytningsrelasjon og hvordan dette kommer fram i terapirommet Hvordan kan foreldrenes historie påvirke spedbarnet? Det psykiske grunnstoffet som spedbarnet bygger sin utvikling på er å finne noe av seg selv i en annen. Hva skjer da når denne andre ikke er emosjonelt tilgjengelig? Hvordan kan vi forstå og være til hjelp når foreldre strever med å forholde seg til barnet? Om foredragsholderne: Susanne Wroldsen: er psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi og utdannet karakteranalytiker fra Karakteranalytisk institutt. Hun har to-årig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP og 1 årig fordypning i behandlingsarbeid under graviditet og i sped- og småbarnstid. Hun arbeider i dag som enhetsleder for sped- og småbarnsteamet ved Bup Vest diakonhjemmet sykehus. Inger Fjermeros: psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi med 30 års erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Hun er i sluttfasen av IBUP sin videreutdanning i barne- og ungdomspsykoterapi. Har jobbet i 18 år med sped- og småbarnsarbeid ved Bup Nedre Romerike, hvorav 14 år som enhetsleder.

Kart