Digital oppstartskaffe - presisjonslandbruk med TKS Agri

Onsdag 21. oktober deltar daglig leder i TKS Agri, Atle Sjølyst Kverneland, for å fortelle om utviklingen innen presisjonslandbruket.
Foto: TKS Agri

Detaljer

KS leverer automatisert fôringsutstyr til fjøs med storfè og/eller småfè til landbruket i Norge og Europa. I foredraget blir det gitt en kort introduksjon av TKS med fokus på hvordan de tilpasser sine produkter til et moderne landbruk med økende presisjon og som i høy grad benytter ny teknologi. Merk at arrangementet 21. oktober er en digital oppstartskaffe, dvs. uten fysisk oppmøte. De fysiske møtene kalles Oppstartskaffe i Forum Jæren.

Om Oppstartskaffe: Før nedstengingen satte Etablerersenteret Skape og Validé Jæren i gang Oppstartskaffe i Høghuset på Bryne. Her skulle formålet være å samle folk som snuser på entreprenørskap for en uformell og lavterskel prat med fokus på kompetanseheving, dialog og nettverksbygging. På grunn av situasjonen gikk vi over til en digital versjon, kalt digital oppstartskaffe. Utover høsten vil vi forsøke en miks av de to, med et fysisk møte en gang per måned og et digitalt møte en gang per måned, og dermed altså enten fysisk eller digital oppstartskaffe hver 14. dag. Link til de digitale møtene sendes ut dagen før. NB: Arrangementet er gratis, men med påmelding.

Praktisk info

Enjoy-kode: 544264
Link til stream sendes ut til alle 24 timer før.
Type
Læring
Passer for
Eldre, Ungdom, Voksne
Kilde
Enjoy

Omtaler

Henter ..

Kart