Debatt: Norges beredskap i uroens tid

Hvordan står det til med Norges beredskap? Palle Ydstebø, Kristian Åtland og Johannes Gullestad Rø debatterer Norges sikkerhetssituasjon generelt og i lys av Russlands angrep på Ukraina spesielt.
Foto: Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Europa er i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Vi kjører debatt rundt Norges sikkerhetssituasjon generelt og i lys av Russlands angrep på Ukraina spesielt. Hvordan står det til med Norges beredskap? Har vi et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar? Er en sterk forankring i NATO nok til å ivareta vår sikkerhet? Hva er vår politiske og militære rolle i forsvarsalliansen? Hva innebærer artikkel fem? Dette er bare noen av spørsmålene vi skal forsøke å belyse.

Panelet består av Palle Ydstebø, Kristian Åtland og Johannes Gullestad Rø. Tom Hetland er ordstyrer.

Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han har militær utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabskole, hovedfag historie fra UiO og doktorgrad i War Studies ved University of Glasgow.

Kristian Åtland er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han har mastergrad i russiske kulturstudier fra UiO og doktorgrad i statsvitenskap fra UiT. Han har jobbet i Utenrikstjenesten (UD) ved Russlandsseksjonen, Den norske ambassaden i Kiev og Det norske generalkonsulatet i San Francisco.

Johannes Gullestad Rø foreleser ved Forsvarets høgskole og UiO, er fast utenriksspaltist i Morgenbladet og sitter i redaksjonsrådet til Nupi-tidsskriftet Internasjonal Politikk. Han har mastergrad og PhD i statsvitenskap fra UiO og har studert politisk teori ved Humboldt Universität zu Berlin.

Tom Hetland er kommentator og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og har hovedfag i historie med norsk og russisk i fagkretsen.

Praktisk info

Enjoy-kode: 689033
Type
Læring
Passer for
Voksne
Kilde
Enjoy

Omtaler