star
star
star
star
star

Damsafari i Drammensmarka: rundtur på sykkel

Damsafari Finnemarka Dette er en rundtur på sykkel som går innom damanleggene i Krokstad- og Solbergvassdragene og Møllenhofbekken, Hver enkelt dam har sin historie og en del av målet med turen er...
Foto: Stig Storheil

Bilder

Praktisk info

Enjoy-kode: 384567
Type
Turer
Passer for
Barn, Ungdom, Eldre, Voksne
Varighet
3 timer
Lengde
33.2 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Damsafari Finnemarka

Dette er en rundtur på sykkel som går innom damanleggene i Krokstad- og Solbergvassdragene og Møllenhofbekken, Hver enkelt dam har sin historie og en del av målet med turen er å vise hvor viktige dammene og elvene har vært for industrien i området.

Beskrivelsen tar utgangspunkt med start og mål ved Karindammen/Solberg Spinneri. Turen går stort sett på skogsbilvei, men på enkelte steder følges blåmerket sti og lysløype. Følger Solbergelva oppover lia og inn i marka, drar over i Krokstadelvas nedbørfelt og følger denne elva nedover mot dalen. Turen tar så over til Solberg Spinneriet via avstikker til tre dammer i Møllenhofbekken, før den avsluttes med å følge lysløypa fra Batteriet til Spinneriet. Man kan starte og avslutte sykkelturen der det måtte passe. Den kan også deles opp i flere etapper.

Finnemarka/Eiker

Karindammen ligger rett ved veien, mens en stort sett må ta små avstikker inn til de angitte dammene. «Flatdammen» og andre tiltak for å samle elveløpet kan ses like før elva kaster seg utover åssiden. På parkeringsplassen like før Damhøgda har DNT/NVE infotavler om sykling i marka og damsafari- opplegget. Oppe i marka følger så Nerdammen og Mellomdammen og veien går på østsiden av magasinene, rundt Kulpen skogsbilveien følges til Solbergvann. Fra dammen følges blåmerket sti/stedvis skogsbilvei over til dam Ulevann. Så videre over dammen på blåmerket sti som fører til parkeringsplassen under kraftledningen ved Steindammen.

Fra parkeringsplassen følges veien sydover ned til Årbogen. Først tas en avstikker inn sideveien til Øyvann, så videre til Yttervann. Inn til Yttervann er det greitt å følge stien fra øst inn til dammen. Så går det raskt ut dalsida og like etter bommen følger Årbogen, på høyre sida av veien. Følg stien i sør inn til dammen. Selv dammen er stengt for ferdsel. Fra Årbogen følges veien ned til krysset på Hovjordet og ned over Stalltråkka til dam Lysakerfossen. Den videre ruten går tilbake til Hovjordet og til østover mot Bjørkedokk. Vel 200 m før parkeringsplassen ved Bjørkedokk tas til venstre inn til dammene i Møllenhofbekken (Borgebekken); Nydammen, Borgetjern og Svarttjern. Så er det tilbake til Nydammen

Med sykkel er det en fin tur å følge lysløypa fra Nydammen østover il Bjørkedokk, så veien til Stenset forbi skolen og inn på lysløypa fra Batteriet. Lysløypa følges østover til den krysser veien opp til Nerdammen. Her tas til høyre ned til Karindammen og Spinneriet. Det finnes raskere alternativer for de som ønsker det, jf kart.

Batteriet (Geithol befestning) ligger i fjellsida bak Nedre Eiker kirke. Befestningen ble påbegynt i 1898, og var et ledd i forsvaret av Drammensdalen i tilfelle krig med Sverige i 1905.

Finnemarka/Eiker

Eiker var et av landets første distrikter som benyttet seg av vannressursene i sitt nærområde. De bratte åser og mange elver og bekker var godt egnet for drift av møller og kverner på gårdene. Allerede for 500-600 år siden var vannets krefter tatt i bruk.

Eiker utviklet seg til å bli en bygd med storindustri basert på vannkraft, og behovet for å regulere vannmengdene i elver og fossefall meldte seg parallelt med utbyggingen. Vann og tjern ble demmet opp for å gi jevn tilførsel i elvene, og for best mulig utnyttelse av vannets energi. Historien er dessverre ikke alltid like godt dokumentert eller kjent. I dag har magasinene en viktig funksjon for friluftsliv og rekreasjon.

De fleste dammene er gamle og bygget etter andre krav enn de som gjelder for sikkerhet i dag. Sikkerhetsaspektet blir stadig viktigere og de fleste dammer er nå underlagt et nasjonalt tilsyn. Dette utføres av NVE. For flere av dammene har det vært nødvendig å utføre diverse arbeider. Dette kan være alt fra små tiltak som nye overløp eller reparasjon av luker til totalrehabilitering av dammen.