star
star
star
star
star

Dalevegen til Halfar

Dalevegen er en gammel byveg som er registrert på austsida av Otra, kanskje i litt ulike traseer, fra Evje og Setesdal til Vennesla og ”byen” (Kristiansand). I Iveland går den i heiedraget mellom...

Praktisk info

Enjoy-kode: 978094
Fv 403 er hovedvegen gjennom Iveland fra Vennesla til Kilefjorden og Rv 9. Etter 10 km fra kryss ved Samkom kommer man til Skaiå hvor veg tar av til venstre til
Iveland kraftstasjon og den gamle jernbanestasjonen, og like etter tar gårdsveg av til høyre hvor man med omtanke kan parkere i området.
Type
Turer
Passer for
Voksne, Barn
Varighet
4 timer
Lengde
6.1 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Dalevegen er en gammel byveg som er registrert på austsida av Otra, kanskje i litt ulike traseer, fra Evje og Setesdal til Vennesla og ”byen” (Kristiansand). I Iveland går den i heiedraget mellom Otra og Frøysådalen, slipper seg ned i dalen ved Frøyså gård, men går så opp i heia igjen ved Skaiå. Det er denne delen av Dalevegen vi nå skal følge fram til gården Halfar, som ligger halvfares mellom Skaiå og neste grend, Mykland. TUREN: Gårdsvegen inn til Skaiå er også starten på Dalevegen. Skaiå, opprinnelig Skagaheimr, regnes for Ivelands eldste gård, ryddet i tidsrommet Kristi Fødsel – Folkevandringstida. Vi går ikke inn til selve gården, men rett fram, og etter ca. 500 m fra parkeringsplassen kommer man til vegdele mellom Dalevegen og gårdsveg til øvre Skaiå. Dalevegen dreier skarpt til høyre, de første hundre metre er utvidet for veg til bolighus. Videre er det en tydelig veg/sti for hest og kjerre, og man kan tenke seg de hundrevis av lass som i flere hundre år har gått her med varer til byen og nødvendighetsartikler tilbake. Etter et myrområde stiger vegen slakt opp mot et åpnere fjellparti. Man kan se hvordan vegen er bygd opp med steinmurer eller trandlet over de våtere partier. Man passerer Vinbekk hvor vannet etter tradisjonen ble til vin i St. Hanshelga. Etter ca. 2,5 km kommer man til Skaiåheia. Dette var opprinnelig en husmannsplass under Skaiå, men ble fradelt som eget bruk i 1855. Nå er det store nye hus her. Ca. 1 km videre kommer man til Halfar, som var plass under Mykland, men ble eget bruk i 1847. Som navnet sier er man nå halvegs til grenda Mykland. Dalevegen er herfra utvidet til bilveg ca. 1 km ned til fv. 403. På Halfar blir nå de gamle husa restaurert. Fra Halfar har man nå to muligheter. Det enkleste er å følge Dalevegen tilbake til Skaiå. Det andre alternativet er å følge GPS-sporet på en rundtur via Budalshei tilbake til Dalevegen. Det går delvis merket sti fra Halfar til Budalshei via Barlinddalen. Den kan være noe utydelig, men ved å følge godt med på kartet vil man etter ca. 2 km komme til heiegården Budalshei hvor et ungt par har bosatt seg og restaurert husene. Deretter går sporet i tilnærmet vestlig retning (kompasskurs) med vidt utsyn vestover, og man vil uansett etter ca. 2 km treffe Dalevegen og kan følge denne tilbake til Skaiå. EKSTRA Når man først er i dette området med bil, gjør vi oppmerksom på at det fra Skaiå er kun en kilometer vest til Otra og til Iveland stasjon på den nedlagte Setesdalsbanen. Otra er her fylkesgrense mellom Aust- Agder og Vest-Agder, og Iveland kraftstasjon ligger nærmest som et lite slott på Ivelandsida. Fra jernbanestasjonen går det veg sørover på gammel jernbanetrase forbi Nomeland kraftstasjon og ned til Røyknes som er endestasjon for Setesdalsbanens museumsjernbane, og hvor vegnettet lett fører til rv.9. Nordover fra Iveland stasjon kan man kjøre på jernbanetraseen langs «tørrelva» til Gåseflå damanlegg. Herfra går veien over skogen til Rv 9 i Hægeland.