Cast 4 - gruppe 1 - Da

Cast4 ererettilbudtildeungdommenesomerekstraengasjertogmotivertforteaterfaget. Imarsspiltedeforestillingen«Visne blomster»ogetterdetblede deltitomindregrupper. Iår har...
Denne aktiviteten er allerede gjennomført eller markert som utgått.
16.jun
-
kl 15:15

Detaljer

Cast4 ererettilbudtildeungdommenesomerekstraengasjertogmotivertforteaterfaget. Imarsspiltedeforestillingen«Visne blomster»ogetterdetblede deltitomindregrupper. Iår har detåutviklesegsomenskapendeogselvstendigteaterkunstner,ståttifokus.Gruppeneharutvikletegneteksterogkonsepterogpåteaterfestivalen2024 får vi seresultatetavderesførsteselvstendigeprosjekter,hvordeharhattfulltansvarfor åorganisere,instruere,utvikletekstogkonsept,kostymerogscenografi.Resultatetfor gruppe 1 er:

Da

Bjørg Helene, Elvine, Kornelia, Sofie, Zarah og Sigrid.

Idenneforestillingenharskuespillernesettpåhvordanmanforandrersegnårmanvokseroghvordandenforandringenutfordrerdenærerelasjonene. Myraharstartetpåvideregående, detviserseg åværeutfordrendenårhennesbestevennsklirifrahenneoghunforførstegangkjennerpåensomhet. Hun venderblikkettilbaketilbarndommenfor å sehvordetgikkgaltogkanskjefinnesdetenløsningpåhvordande toskalfinnetilbaketilhverandre.

Anbefaltaldersgrense: 8 + SpilletidCa: 25 minutter

Praktisk info

Enjoy-kode: 817801
Type
Scene
Passer for
Ungdom, Voksne, Eldre
Kilde
TicketCo

Sponsede linker