star
star
star
star
star

Birkebeinerstien mellom Rena og Lillehammer

Birkebeinerstien mellom Rena og Lillehammer er drøyt 68 km lang, og er et samarbeidsprosjekt mellom DNT-foreningene Rena og Omegn, Hamar og Hedemarken og DNT Lillehammer. Mellom Rena og Ljøsheim er...
Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Praktisk info

Enjoy-kode: 910480
Start på Rena, eventuelt kutte i begge ender og starte på Skramstadsetra og avslutte på Sjusjøen (da er det ypperlig helgetur)
Type
Turer
Passer for
Eldre, Voksne
Varighet
180 timer
Lengde
68.1 km
Vanskelighetsgrad
Middels
Sesong
Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Birkebeinerstien mellom Rena og Lillehammer er drøyt 68 km lang, og er et samarbeidsprosjekt mellom DNT-foreningene Rena og Omegn, Hamar og Hedemarken og DNT Lillehammer. Mellom Rena og Ljøsheim er stien merket med blått, mens det er rødmerking fra Ljøsheim/Sjusjøen til Lillehammer. Stien går hovedsakelig i skogsterreng, men passerer flere åpne områder og høydedrag med god utsikt. Det er gode muligheter for bærplukking (spesielt blåbær og molter) hvis det er år for slikt. Dessuten er det et variert dyreliv. Åstaelva er ei populær fiskeelv. Birkebeinerstiens høyeste punkt er Snørvillen, 995 moh.

Skal en gå stien som helgetur, anbefales å ta bil/drosje fra Rena til Skramstadsætra fredag kveld. Lørdag gås den lange etappen til Åkersætra, mens man søndag avslutter på Sjusjøen og tar buss ned til Lillehammer.

Rena-Skramstadsæter Fjellstue 10 km - 2.5 t Birkebeinerstien starter ca 2,5 km vest for Rena sentrum, i skogkanten ved startområdet for Birkebeinerrennet. Stien følger deretter traseen for skirennet på sti/grusveg oppover til Skramstadsæter Fjellstue. Variert underlag, delvis myr, spesielt når stien nærmer seg Skramstadsæter.

Skramstadsæter-Åkersætra 29 km - 8 t Fra fjellstua på grusveg gjennom seterområdet (ikke seterdrift lenger, men sauer på beite, populært hytteområde) og inn på Svartåflåvegen, hvor stien følger traseen til Birkebeinerrittet videre vestover. Lettgått og litt småkupert, slakt oppover den første delen. Litt før Svartåflåen følger stien en grusveg nord for sykkeltraseen ca. en km, før den igjen blir en ren sti som går bratt ned mot elva Djupa. Djupa vades (muligheter for å gå tørrskodd hvis det ikke er for mye vann) før stien går bratt opp igjen på andre siden. Deretter nordvestover i lettgått terreng, litt myr, mot Tingstadbua. Stien tar av mot vest litt sør for Tingstadbua, gjennom skog og litt myr fram mot grensa til HHTs del av Birkebeinerstien.

Fra grensa mellom Åmot og Hamar følger traseen gammel sti (Bringbuvegen) sørvestover ca. 750 m. Tar av nordvestover i stikne, krysser Kvannbekken og går videre i mer nordlig retning på en morenerygg. Dreier så vestover på nordsiden av et stort myrområde, og kommer inn på solid, gammel sti (Tingstadbuvegen). Følger denne ca to hundre meter sørover, og tar der av rett vestover. Passerer en del småbekker og grøfter i et åpent og lett terreng i ca 700 moh. Krysser så stien Staupholsvegen, og fortsetter videre vestover mot morenerygg øst for Raud-fjellsbekken. Litt nordover langs denne bekken før den krysses, og man fortsetter fram til Rondanestien.

Ønsker en å dele etappen i to, kan man nå følge Rondanestien sørover ca. 2 km og overnatte på HHTs ubetjente hytte Halgutusveen.

Rondanestien følges ca. to km opp til Bjønnåsberget (857 moh.). Her bryter Birkebeinerstien av nordvestover i åpent terreng fram til Godbakkademningen, over denne og videre i samme retning oppover mot Nysæteråsen fram til Stalsberghøgda (871 moh.). Herfra utover mot Birkebeinerrenntraseen, som krysses nede i lia, og videre ned til Nysætra.

NB! Nymerket sti fra Nysæteråsen til Åkersætra er et godt alternativ til å følge Birkebeinerstien om Nysætra.

Fra Nysætra langs veg sørover ca. halvannen km (Birkebeinerrittrasèen) til bru over Øyungsåa, derfra langs gammel setersti vestover i skogsterreng fram mot nordenden av Åkersætertjernet og langs Åstaelva ned til den nye hengebrua over mot Åkersætra. Overnatting på HHTs leirsted Åkersætra, der det er en ubetjent hytter. Men det er mulig å bestille de andre hyttene + jakthytta også. Ta kontakt med HHTs kontor/butikk på 62 52 28 48 eller epost hht@hht.no

Åkersætra - Sjusjøen 18 km - 5 t Fra parkeringsplassen ved Åkersætra følger traseen gammel sti sørover ca tre hundre meter, deretter langs veg sørvestover ca. en km og inn på sti opp mot, og gjennom hytteområdet på Ljøsheim. Her går Birkebeinerstien over i DNT Lillehammer sitt område.

Etter krysset nord for Hygga følges etablert tursti nord for Ljøsvatnet. Her har Ljøsheim Velforening gjort en stor jobb med å klopplegge myrstrekninger. Videre nordvestover i tiltakende stigning til toppen av Snørvillen (995 moh.). Praktfullt utsyn over vann og fjell i Ringsaker- og Lillehammerfjellet - og mot Rondane og Jotunheimen. Utfor mot vest til bru over Fjellelva, der Birkebeinerløypa tangeres. Nedover på nordsida av elva og langs vannet Sjusjøen. Fin badeplass noen hundre meter før Rustad Fjellstue.

Sjusjøen - Lillehammer 20 km - 5t Fra Fjellheimen følges hovedvegen 100 m nedover, så går en på grusveg forbi deri Sjusjøen Høyfjellshotell lå og opp til Birkebeinerløypa, som følges til veien mot Nordseter. Nedover til Lillehammer følges i hovedsak traseen for Birkebeinerløpet, bl.a. forbi de høytliggende plassene Sjøsætra og Finnsveen. En kilometer før Birkebeineren Skistadion krysser stien Sjøsætervegen og går langs østsida av Abbortjernet. Dette er et mye brukt badested, der vannet blir tidlig varmt. Videre langs lysløype og grusveg fram til Kanalen (der Ingalåmi krysser Mesnaelva). Ned langs nordsida av elva til ei flott steinbru, som ble bygd for midler gitt av kunstneren Fredrik Collett, som brukte mange motiver fra Mesnaelva i sine malerier. Videre nedover på sørsida følges turstien Fossvegen, langs fosser og kulper, med steintrapper og gelendere på de mest utsatte stedene. Fossvegen ble anlagt av Lillehammers velforening så langt tilbake som i 1885. Vel nede ved Badedammen, byens utendørs badeanlegg, kan man enten avslutte turen på Lillehammer Hotell like østafor eller gå noen hundre meter vestover til Birkebeineren Motell eller parkeringsplass ved Håkonshall. Eller man kan fortsette stien 1 km videre ned langs elva like til Lillehammer sentrum og skysstasjonen.