star
star
star
star
star

Bievlajavri

Bievla eller tidlig bart som det betyr på samisk er et område for reinkalving. Det er lange tradisjoner for reindrift i skardalen, helt tilbake til førkristen tid før finnemisjonen etablerte seg...
Foto: Stig Kristoffersen

Praktisk info

Enjoy-kode: 461043
Kjør til Skardalen. Se etter Startskiltet, og Skiltet Isfjellet.
Type
Turer
Passer for
Ungdom, Voksne, Barn, Eldre
Varighet
3 timer
Lengde
7.4 km
Vanskelighetsgrad
Krevende
Sesong
Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Bievla eller tidlig bart som det betyr på samisk er et område for reinkalving. Det er lange tradisjoner for reindrift i skardalen, helt tilbake til førkristen tid før finnemisjonen etablerte seg seg i Lyngen området på rundt 1700 tallet, Samene oppfattet naturen som besjelet. Ånder hersket over alle viktige steder i naturen, og naturen var fylt av makter eller krefter en måtte forholde seg til.

Nissonašgállu er en av 30 samiske offers plasser i Kåfjord, og Lyngen. Du ser tydelig offersteinen på venstre side rett etter slagghaugene fra gruvedriften tidlig på 1900 tallet. Nissonašgállu kan forstås som en slik «liten mor» eller kvinne, som fikk små gaver for trivsel og helbred for reinflokken (simmelflokken) og for sommersiidaen. En sentral tanke innenfor den reindriftssamiske etikken er forestillingen om naturen som gir og tar. Dette kan forstås som et offer.

Parker bilen ved avkjøringen langs E6 i Skardalen. Følg turbeskrivelsen til Skardalsgammen ( 5,5 km). Turen går opp etter tydelig sti langs elven ca 3 km til du kommer til restene etter den gamle gruvedriften. fortsett 2,5 km til du ser Skardalsgammen på din venstre side. Gå så videre mot elva som kommer ned fra Bievlajavri litt over 1 km. Det anbefales og holde mest mulig ned langs Skardals elven inn mot Bievla elven da det er mye myr fra gammen og til du begynner den bratte oppstigningen til Bievlajavri Følg stien som går opp brattstigningen til Vannet. Oppstingningen er på vel 1 km og er også den bratteste delen av turen. Turkassen finner du på en liten høyde forran vannet. Turen fra start til Gammen er merket blått. Fra Gammen til Bievlajavri er merkingen rød.

Vannet Bievlajavri er en av 2 mystiske fiskefenomener i Kåfjord kommune. Først på 70 tallet forsvant fisken fra Olderdalselven, mens historien ved Bievlajavri er av nyere dato. Studenter fra Universitetet i Tromsø har vært ved Bievlajavri,og de mener fiskedøden i vannet kan skyldes et ras som gikk ned i vannet for ca 7-8 år siden. De mente raset førte med seg rester etter kobber, og jernmalm som dannet en giftig "sleipe" som kom ned i vannet, og drepte all fisken.